Tag Archive for aannemer

Snellere procedure bij vergunningen voor (ver)bouw

Inwoners van Haarlem die iets aan hun huis willen veranderen, kunnen de vergunning daarvoor vanaf nu sneller dan voorheen in huis hebben. De gemeente heeft de procedures rond het verstrekken van omgevingsvergunningen efficiënter gemaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente nadrukkelijker dan voorheen verlangt dat aanvragers het benodigde voorwerk doen. “Een goede voorbereiding is het halve werk,” zegt verantwoordelijk wethouder Ewout Cassee. “Ons streven is omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld een dakkapel, een opbouw of uitbouw, die compleet mét alle noodzakelijke informatie is ingeleverd, binnen twee weken te verlenen.”

Waarom past de gemeente de procedures aan?

“Als mensen een omgevingsvergunning aanvroegen bij de gemeente, duurde het vaak tot wel acht weken voor zij die vergunning van ons ontvingen. In een moderne organisatie moet dat sneller kunnen. Het afgeven van particuliere omgevingsvergunningen kost de gemeente meer dan er aan inkomsten (leges) tegenover staat. De gemeente lijdt er dus verlies op. Voorheen werd dit gedekt uit de leges voor grote projecten in de stad. Maar, door de afname van grote projecten is dit niet langer het geval. We verwachten dat de nieuwe werkwijze tot een kostenbesparing leidt. Ook dat was een reden om de procedures onder de loep te nemen. En met een nieuwe innovatieve werkwijze willen we ook landelijk een voorbeeldrol vervullen. Wat mij betreft een voorbeeld van denken, durven en doen.”

Hoe lukt het nu om sneller een vergunning af te geven?

“in de afgelopen maanden experimenteerden we met het efficiënter op elkaar afstemmen van de verschillende toetsen en adviezen die nodig zijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De procedure is nu zo gestroomlijnd dat alle aanvragen die een positief advies krijgen sneller kunnen worden afgegeven, zodat het klusbedrijf van start kan gaan met de aanbouw. Er ging veel tijd verloren doordat ambtenaren vaak om aanvullende of ontbrekende informatie moesten vragen. Daarom geven we nu op onze website voorbeelden van veel voorkomende aanvragen. Daarmee is het eenvoudig om de aanvraag op de juiste manier in te leveren. Dus in de voorbereiding vragen we wat meer van de aanvragers zelf .”

Is de manier van aanvragen ook veranderd?

“Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden steeds vaker digitaal ingediend. Het digitaal loket van de gemeente geeft een uitleg van de procedure en linkt door naar het Omgevingsloket online. Daar kunnen de mensen zelf de aanvragen indienen. Dat werkt ook sneller dan de oude papieren aanvraag. De gemeente adviseert overigens om aanvragen samen met een aannemer, architect of andere deskundige altijd goed voor te bereiden.”

De snellere manier van werken is onderdeel van een groter project om de gemeentelijke bouwleges kostendekkend te maken. Dat project is nog niet klaar. Cassee: “We willen met elkaar nog afspraken maken over wanneer de gemeente wel of juist niet meewerkt aan bouwplannen die niet direct passen in huidige bestemmingsplannen. ”

NOOT: Het Omgevingsloket online is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Een huis bouwen, wat komt er bij kijken?

Een huis bouwen kunt u niet zomaar doen, daar komt nog heel wat bij kijken. Ook als u alle onderdelen al in huis heeft gehaald waarmee u het huis kan bouwen. Eerst moet u natuurlijk naar de gemeente gaan voor een bouwvergunning. Heeft u alle papieren in huis om een woning te bouwen, dan kunt u het beste een aannemer inschakelen die de bouw in de gaten houdt en alles controleert. Zij zorgen ervoor dat de bouw op tijd klaar is en dat alles wordt gedaan. Mochten er bedrijven ingehuurd moeten worden dan doen zij dit voor u. Op die manier hoeft u geen zich geen zorgen te maken over de bouw van uw huis.

Erkende aannemer

Bent u opzoek naar een goede aannemer die het bouwen van uw huis in goede banen leid? Kijkt u dan op het internet voor een erkende aannemer. Het is belangrijk dat u een aannemer heeft die van aanpakken weet, een aannemer die veel ervaring heeft. Dan kunt u ervan uit gaan dat de bouw van uw huis in goede banen wordt geleid. Maar u wilt natuurlijk wel een goedkope aannemer. Ga daarom op het internet offertes vergelijken, dan weet u zeker dat u de goedkoopste aannemer heeft.

Aannemer Almere

Tegenwoordig wordt er veel gebouwd in de provincie Flevoland, het is het middelpunt van Nederland met veel grond om op te bouwen. Daarom is het verstandig om te zoeken op het internet op een ‘Aannemer Almere’. Een aannemer die ervaring heeft met het bouwen in de polder van Flevoland. Wees daarom verstandig en gaat u offertes vergelijken op het internet voor de beste aanbieding. Want wie wil nou niet de beste deal voor de beste aannemer. Maar zorgt u wel eerst voor een bouwvergunning bij de gemeente, anders mag u niet gaan bouwen.

Bouwvergunning

Bent u van plan uw huidige woning grondig te gaan verbouwen of laat u een nieuwe woning bouwen? In beide situaties moet u zich goed laten informeren over het aanvragen van de nodige bouwvergunningen. Een bouwvergunning moet u aanvragen bij de desbetreffende gemeente.

Criteria voor verlenen bouwvergunning

Als u uw aanvraag voor een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) bij de gemeente ingediend heeft zal deze door de gemeente beoordeeld worden op diverse punten en worden getoetst aan de voorschriften en de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en het bestemmingsplan.

Bij weigering van bouwvergunning

Wordt u vergunningsaanvraag geweigerd, dan kunt u binnen zes weken hiertegen in bezwaar gaan. Wordt uw bezwaar ook afgewezen, dan resten u nog de opties van het in beroep gaan bij de bestuursrechter, en mocht dit ook niet de door u gewenste uitspraak opleveren dan kunt u ook nog hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voordat u zover gaat is het van groot belang dat u zich juridisch laat bijstaan of in ieder geval goed laat informeren over de te volgen procedures, de kosten, de risico’s en de kansen van slagen.

Bij toewijzing van bouwvergunning

Voldoen uw bouwplannen aan de diverse voorschriften van de gemeente dan moet de bouwvergunning verleend worden. Belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld uw buren) kunnen dan nog wel bezwaar maken. Zo lang uw plannen aan de bouwschriften voldoen zullen deze bezwaren niet gehonoreerd worden. Is dit niet het geval en heeft u een bouwvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dan kan de gemeente een uitzondering maken, In dit geval worden wel de bezwaren van bijvoorbeeld uw buren meegewogen, denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten over teveel schaduw van bijvoorbeeld een dakkapel etc.

Burenoverleg

Plant u een verbouwing en heeft u hiervoor een bouwvergunningaanvraag ingediend bij uw gemeente? Bedenk dan ook dat het verstandig is uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Zijn uw bouwplannen conform de voorschriften? Dan kunnen hun bezwaren de vergunning niet tegenhouden maar dat neemt niet weg dat, zelfs al bent u in het bezit van een bouwvergunning, u uw buren niet onrechtmatig mag hinderen met het bouwen. Voorbeelden van hinder zijn bijvoorbeeld stankoverlast, het veroorzaken van trillingen, of het ontnemen van lucht of licht.

Het originele bericht staat op Bouwvergunning.

Zelf bouwen in Eindhoven wordt aantrekkelijker

De gemeenteraad is 18 december akkoord gegaan met de lening voor opstartkosten CPO-projecten. Deze lening is een financiele stimuleringsmaatregel om CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) in de stad te bevorderen.

CPO

Bij CPO ontwikkelen particulieren samen met anderen een eigen woningbouwproject. Mensen hebben op deze manier een grote invloed op wat er wordt gebouwd, maar staan er in het ontwikkelproces niet alleen voor. Doordat particulieren gezamenlijk als projectontwikkelaar optreden, kan er flink op de kosten worden bespaard. De gezamenlijke effort zal onder andere leiden tot betere collectieve afspraken met aannemers waardoor kan worden bespaard.

Kosten

In de eerste fase van het project maakt een CPO-vereniging al behoorlijke kosten, bijvoorbeeld voor het maken van een planbeschrijving en inhuur van externe kennis en expertise zoals de inzet van een gerenommeerde glashandel. Deze kosten kunnen nog niet door een hypotheek worden gefinancierd omdat er geen onderpand is. Om toch vooruit te kunnen heeft de gemeente een Revolving Fund ingesteld om CPO-initiatieven te ondersteunen met een lening. De lening opstartkosten CPO-projecten is een lening waarbij een CPO-vereniging tegen een aantrekkelijke rente (0,5%) geld kan lenen voor de opstartkosten van een CPO-project. De maximale hoogte van de lening per woning is e 6000 voor nieuwbouw en e 7500 voor de verbouw van een bestaand pand. Niet alleen goed nieuws voor particulieren, maar ook voor het bedrijfsleven, waar lokale specialisten op het gebied van kozijnen, glas en isolatie zullen profiteren.

Voorkom uitval stroomvoorziening, besteed totaaloplossingen aan

In een ziekenhuis moeten de installaties en noodvoorzieningen altijd en onder alle omstandigheden feilloos werken, het is zelfs van levensbelang. Maar met de toenemende omvang van moderne ziekenhuizen en de inherente toename van de elektrische apparatuur wordt het steeds lastiger om de continuïteit van de medische zorg en de veiligheid te garanderen.

Procedures

Bij de bouw van ziekenhuizen en de bijbehorende aanleg van de elektriciteitsvoorziening loopt de gehele keten – van installateur tot opdrachtgever – tegen twee zaken aan die voor problemen met de continuïteit van de energievoorziening kunnen zorgen. Allereerst zijn er de complexe, tijdrovende en kostbare gunningsprocedures.

Prijs en kwaliteit

De huidige manier van bestekschrijven is erop gericht om, op basis van prijs, de meest aantrekkelijke aanbieding te accepteren. Het bestek wordt daartoe in een grote hoeveelheid onderdelen opgeknipt. Eenzelfde veelheid aan aanbieders kan daarop een prijsvoorstel doen.

Het tweede punt is dat er in de zorg voldoende normeringen zijn die minimale voorwaarden stellen aan de veiligheid en energiewaarborging, maar deze normen zeggen niets over wat kwalitatief goede en toekomstvaste stroomvoorziening is. Beide zaken zorgen ervoor dat de kwaliteit van het ontwerp van de elektrische infrastructuur ter discussie kan komen te staan. In de zorg mag dat natuurlijk geen discussiepunt zijn.

Criteria bij aanbesteding

In de aanbesteding hanteren de zorginstellingen vaak verschillende en tegenstrijdige criteria voor de gunning van opdrachten. Voor de onderaannemers en toeleveranciers zoals glashandel bedrijven is het moeilijk om aan alle eisen, voorwaarden en wensen te voldoen. Hun offertes komen hierdoor helaas steeds vaker technisch onder druk te staan om maar een scherpe prijs te kunnen bieden. Het voordeel van de publiek-private samenwerkingen uit het verleden was dat de onderaannemer meer vrijheid had om met een eigen ontwerp het gewenste einddoel te behalen. De aanbestedende partij was immers vooral gericht op het gewenste eindresultaat. Met de komst van de Europese aanbestedingen is dat min of meer verloren gegaan.

Samenhang

De kunst is om te voorkomen dat je als zorgbestuurder in het aanbestedingstraject struikelt over de (bouw)technische tegenstrijdigheden. Dat kan om te beginnen door het bestek niet meer in een grote hoeveelheid onderdelen op te knippen, zodat je niet alle losse onderdelen van misschien wel twintig aanbieders hoeft samen te voegen. De elektrische infrastructuur is erbij gebaat te denken in totaaloplossingen, waarbij alle onderdelen volledig op elkaar zijn afgestemd en met elkaar samenhangen.

Door de aannemer op een totaaloplossing in te laten schrijven wordt van hen veel meer organisatorische en zakelijke creativiteit gevraagd om een commercieel aantrekkelijke aanbieding te maken, met innovatieve en toekomstvaste oplossingen als resultaat. Het gaat immers om de beste som der delen, niet om de topkwaliteit van losse stukjes.

Commitment

Van de aanbestedende partij wordt bij deze aanpak lef gevraagd, waarbij al in een vroeger stadium commitment aan een kleinere groep toeleveranciers wordt uitgesproken. Wanneer de aanbestedende partij dat durft te doen, kan de gehele bouw- en installatieketen veel efficiënter werken wat de kwaliteit van de energievoorziening direct ten goede komt.

Voorkom uitval stroomvoorziening, besteed totaaloplossingen aan

In een ziekenhuis moeten de installaties en noodvoorzieningen altijd en onder alle omstandigheden feilloos werken, het is zelfs van levensbelang. Maar met de toenemende omvang van moderne ziekenhuizen en de inherente toename van de elektrische apparatuur wordt het steeds lastiger om de continuïteit van de medische zorg en de veiligheid te garanderen.

Procedures

Bij de bouw van ziekenhuizen en de bijbehorende aanleg van de elektriciteitsvoorziening loopt de gehele keten – van installateur tot opdrachtgever – tegen twee zaken aan die voor problemen met de continuïteit van de energievoorziening kunnen zorgen. Allereerst zijn er de complexe, tijdrovende en kostbare gunningsprocedures.

Prijs en kwaliteit

De huidige manier van bestekschrijven is erop gericht om, op basis van prijs, de meest aantrekkelijke aanbieding te accepteren. Het bestek wordt daartoe in een grote hoeveelheid onderdelen opgeknipt. Eenzelfde veelheid aan aanbieders kan daarop een prijsvoorstel doen.

Het tweede punt is dat er in de zorg voldoende normeringen zijn die minimale voorwaarden stellen aan de veiligheid en energiewaarborging, maar deze normen zeggen niets over wat kwalitatief goede en toekomstvaste stroomvoorziening is. Beide zaken zorgen ervoor dat de kwaliteit van het ontwerp van de elektrische infrastructuur ter discussie kan komen te staan. In de zorg mag dat natuurlijk geen discussiepunt zijn.

Criteria bij aanbesteding

In de aanbesteding hanteren de zorginstellingen vaak verschillende en tegenstrijdige criteria voor de gunning van opdrachten. Voor de onderaannemers en toeleveranciers zoals glashandel bedrijven is het moeilijk om aan alle eisen, voorwaarden en wensen te voldoen. Hun offertes komen hierdoor helaas steeds vaker technisch onder druk te staan om maar een scherpe prijs te kunnen bieden. Het voordeel van de publiek-private samenwerkingen uit het verleden was dat de onderaannemer meer vrijheid had om met een eigen ontwerp het gewenste einddoel te behalen. De aanbestedende partij was immers vooral gericht op het gewenste eindresultaat. Met de komst van de Europese aanbestedingen is dat min of meer verloren gegaan.

Samenhang

De kunst is om te voorkomen dat je als zorgbestuurder in het aanbestedingstraject struikelt over de (bouw)technische tegenstrijdigheden. Dat kan om te beginnen door het bestek niet meer in een grote hoeveelheid onderdelen op te knippen, zodat je niet alle losse onderdelen van misschien wel twintig aanbieders hoeft samen te voegen. De elektrische infrastructuur is erbij gebaat te denken in totaaloplossingen, waarbij alle onderdelen volledig op elkaar zijn afgestemd en met elkaar samenhangen.

Door de aannemer op een totaaloplossing in te laten schrijven wordt van hen veel meer organisatorische en zakelijke creativiteit gevraagd om een commercieel aantrekkelijke aanbieding te maken, met innovatieve en toekomstvaste oplossingen als resultaat. Het gaat immers om de beste som der delen, niet om de topkwaliteit van losse stukjes.

Commitment

Van de aanbestedende partij wordt bij deze aanpak lef gevraagd, waarbij al in een vroeger stadium commitment aan een kleinere groep toeleveranciers wordt uitgesproken. Wanneer de aanbestedende partij dat durft te doen, kan de gehele bouw- en installatieketen veel efficiënter werken wat de kwaliteit van de energievoorziening direct ten goede komt.

Snellere procedure bij vergunningen voor (ver)bouw

Inwoners van Haarlem die iets aan hun huis willen veranderen, kunnen de vergunning daarvoor vanaf nu sneller dan voorheen in huis hebben. De gemeente heeft de procedures rond het verstrekken van omgevingsvergunningen efficiënter gemaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente nadrukkelijker dan voorheen verlangt dat aanvragers het benodigde voorwerk doen. “Een goede voorbereiding is het halve werk,” zegt verantwoordelijk wethouder Ewout Cassee. “Ons streven is omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld een dakkapel, een opbouw of uitbouw, die compleet mét alle noodzakelijke informatie is ingeleverd, binnen twee weken te verlenen.”

Waarom past de gemeente de procedures aan?

“Als mensen een omgevingsvergunning aanvroegen bij de gemeente, duurde het vaak tot wel acht weken voor zij die vergunning van ons ontvingen. In een moderne organisatie moet dat sneller kunnen. Het afgeven van particuliere omgevingsgunningen kost de gemeente meer dan er aan inkomsten (leges) tegenover staat. De gemeente lijdt er dus verlies op. Voorheen werd dit gedekt uit de leges voor grote projecten in de stad. Maar, door de afname van grote projecten is dit niet langer het geval. We verwachten dat de nieuwe werkwijze tot een kostenbesparing leidt. Ook dat was een reden om de procedures onder de loep te nemen. En met een nieuwe innovatieve werkwijze willen we ook landelijk een voorbeeldrol vervullen. Wat mij betreft een voorbeeld van denken, durven en doen.”

Hoe lukt het nu om sneller een vergunning af te geven?

“in de afgelopen maanden experimenteerden we met het efficiënter op elkaar afstemmen van de verschillende toetsen en adviezen die nodig zijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De procedure is nu zo gestroomlijnd dat alle aanvragen die een positief advies krijgen sneller kunnen worden afgegeven, zodat het klusbedrijf van start kan gaan met de aanbouw. Er ging veel tijd verloren doordat ambtenaren vaak om aanvullende of ontbrekende informatie moesten vragen. Daarom geven we nu op onze website voorbeelden van veel voorkomende aanvragen. Daarmee is het eenvoudig om de aanvraag op de juiste manier in te leveren. Dus in de voorbereiding vragen we wat meer van de aanvragers zelf .”

Is de manier van aanvragen ook veranderd?

“Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden steeds vaker digitaal ingediend. Het digitaal loket van de gemeente geeft een uitleg van de procedure en linkt door naar het Omgevingsloket online. Daar kunnen de mensen zelf de aanvragen indienen. Dat werkt ook sneller dan de oude papieren aanvraag. De gemeente adviseert overigens om aanvragen samen met een aannemer, architect of andere deskundige altijd goed voor te bereiden.”

De snellere manier van werken is onderdeel van een groter project om de gemeentelijke bouwleges kostendekkend te maken. Dat project is nog niet klaar. Cassee: “We willen met elkaar nog afspraken maken over wanneer de gemeente wel of juist niet meewerkt aan bouwplannen die niet direct passen in huidige bestemmingsplannen. ”

NOOT: Het Omgevingsloket online is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)