Tag Archive for bouw

Bouwvergunning

Bent u van plan uw huidige woning grondig te gaan verbouwen of laat u een nieuwe woning bouwen? In beide situaties moet u zich goed laten informeren over het aanvragen van de nodige bouwvergunningen. Een bouwvergunning moet u aanvragen bij de desbetreffende gemeente.

Criteria voor verlenen bouwvergunning

Als u uw aanvraag voor een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) bij de gemeente ingediend heeft zal deze door de gemeente beoordeeld worden op diverse punten en worden getoetst aan de voorschriften en de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en het bestemmingsplan.

Bij weigering van bouwvergunning

Wordt u vergunningsaanvraag geweigerd, dan kunt u binnen zes weken hiertegen in bezwaar gaan. Wordt uw bezwaar ook afgewezen, dan resten u nog de opties van het in beroep gaan bij de bestuursrechter, en mocht dit ook niet de door u gewenste uitspraak opleveren dan kunt u ook nog hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voordat u zover gaat is het van groot belang dat u zich juridisch laat bijstaan of in ieder geval goed laat informeren over de te volgen procedures, de kosten, de risico’s en de kansen van slagen.

Bij toewijzing van bouwvergunning

Voldoen uw bouwplannen aan de diverse voorschriften van de gemeente dan moet de bouwvergunning verleend worden. Belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld uw buren) kunnen dan nog wel bezwaar maken. Zo lang uw plannen aan de bouwschriften voldoen zullen deze bezwaren niet gehonoreerd worden. Is dit niet het geval en heeft u een bouwvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dan kan de gemeente een uitzondering maken, In dit geval worden wel de bezwaren van bijvoorbeeld uw buren meegewogen, denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten over teveel schaduw van bijvoorbeeld een dakkapel etc.

Burenoverleg

Plant u een verbouwing en heeft u hiervoor een bouwvergunningaanvraag ingediend bij uw gemeente? Bedenk dan ook dat het verstandig is uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Zijn uw bouwplannen conform de voorschriften? Dan kunnen hun bezwaren de vergunning niet tegenhouden maar dat neemt niet weg dat, zelfs al bent u in het bezit van een bouwvergunning, u uw buren niet onrechtmatig mag hinderen met het bouwen. Voorbeelden van hinder zijn bijvoorbeeld stankoverlast, het veroorzaken van trillingen, of het ontnemen van lucht of licht.

Het originele bericht staat op Bouwvergunning.

Verkoop nieuwe woningen VS loopt verder op

De verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten is in november met 4,4% toegenomen tot 377.000 op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse vereniging van makelaars donderdag heeft gepubliceerd.

Stijging

Een maand eerder kwam de verkoop nog uit op 361.000 huizen op jaarbasis, volgens een neerwaarts herzien cijfer (was 368.000). Economen rekenden in doorsnee op een toename tot 380.000 stuks.
Het aantal verkochte nieuwe woningen steeg naar het hoogste niveau sinds april 2010.

Nederland heeft nog geen baat

Meestal volgt Europa snel na de Verenigde Staten. Echter moeten we nog even wachten op een herstel. Sterker nog, voor de bouwsector kwam vandaag weer een harde tegenslag.

Bouwsector kan hogere pensioenpremie niet betalen

Het is een cryptische omschrijving van het pensioenfonds voor de bouw: We moeten maatregelen treffen om de pensioenregeling ‘financieel gezond te houden’. Maar eigenlijk wordt bedoeld: beste bouwvakker, de pensioenpremies blijven gelijk, maar u krijgt minder pensioen in de toekomst.

Financieel gezond

De vakbonden, de werkgevers en het bestuur van het pensioenfonds in de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw en natuursteenbedrijf stellen dat ze maatregelen moeten treffen om de pensioenregeling voor de bouwnijverheid ‘financieel gezond te houden’. Het pensioenfonds voor de Bouw heeft daarom besloten is om de pensioenopbouw in 2013 te verlagen van 2,25 procent naar 1,8 procent. Daarmee wordt de financiële positie van het fonds verbeterd maar worden de rechten van de deelnemers verslechterd.

De pensioenpremie in de bouw, zou net als in vele andere sectoren flink omhoog moeten om kostendekkend te zijn. De premie zou zelfs met 7 procentpunt moeten worden verhoogd tot 28,4 procent. De werknemers zouden dan hetzelfde pensioen opbouwen als nu.

Crisis in de bouw

“Onder de huidige zware economische omstandigheden in de bouwnijverheid vinden cao-partijen een dergelijke forse kostenstijging van de pensioenen niet verantwoord. Om deze kostenstijging te beperken, hebben cao-partijen besloten de pensioenregeling te versoberen.”
De bouwvakker, een timmerbedrijf, de metselaar betalen hiermee voor de crisis, zij leveren pensioen in.

Werkloosheid stijgt naar 7%

De werkloosheid steeg het afgelopen jaar met 100.000 personen tot 552.000, eind november. De werkloosheid is het hoogste in 17 jaar.

De jeugdwerkloosheid loopt zelfs al op tot 13,7 procent.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16.000 en kwam uit op 552.000 personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322.000, ruim 12.000 meer dan in oktober.

Werkloosheid flink opgelopen

In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100.000 toegenomen. In november 2012 was 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos. Het gaat hierbij om beroepen zoals timmerman, tegelzetter, loodgieter, etc. Als timmerbedrijf is er door de zwakte in de bouw geen lol meer aan, verteld een timmerman uit Haarlem.
Ruim de helft van de nieuwe werklozen betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Aantal jongeren met een WW-uitkering

In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af.
In november werden 51.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 39.000 beëindigd.

Geen extra investeringen in bouwsector

Premier Mark Rutte wil niet extra investeren in de bouw om die sector tijdens de huidige crisis te ondersteunen.

Volgens Rutte is in het verleden gebleken dat het stimuleren van specifieke sectoren ”te weinig en te laat effect” heeft, maar wel extra geld kost.
Rutte antwoordde dinsdag in het vragenuurtje op ChristenUnie-leider Arie Slob, die het kabinet opriep om de bouw extra te steunen. ”Wat een teleurstellend antwoord. Het kabinet leunt gewoon achterover”, zei Slob.
Ook SP-leider Emile Roemer is teleurgesteld in de opstelling van het kabinet. ”De minister-president gaat gewoon door met zijn struisvogelpolitiek en de kop in het zand steken.”

Ernstig

Rutte was het met Slob eens dat de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de economische krimp ernstig en tegenvallend zijn. Hij ziet ze als een aansporing om in actie te komen en te zorgen dat het bedrijfsleven met zo min mogelijk regels, zo laag mogelijke lasten en goed opgeleide mensen de crisis te lijf kan.
Het kabinet bestrijdt de crisis en de daling van het consumentenvertrouwen volgens de premier vooral door duidelijkheid te bieden over hervormingen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt (zowel kopen als huren), in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Dat moet allemaal rust brengen; burgers weten nu voor een groot aantal jaren waar ze aan toe zijn, betoogde Rutte.

FNV Bouw

”Onbegrijpelijk”, noemt FNV Bouw het antwoord van premier Rutte. ”De bouwsector bloedt dood en deze regering staat erbij en kijkt ernaar”, concludeert vicevoorzitter Charley Ramdas van de bond. ”De bouw is de aanjager, de motor van de economie”, aldus Ramdas. ”Ieder bouwbedrijven heeft het moeilijk en elke week gaan er 25 bouwbedrijven over de kop. Elke week verliezen 250 bouwvakkers hun baan omdat consumenten de hand op de knip houden en zo hun aanbouw uitstellen. En wat doet dit kabinet? De schouders ophalen en verder niets.”

Door: ANP

Werkgevers willen nu redding bouw

Het kabinet moet nu een doorbraak forceren om de bouw- en woningmarkt te redden. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes doet daartoe een oproep in een vraaggesprek met het Het Financieel Dagblad.

Banken en pensioen

De werkgeversvoorman wil dat het kabinet twee onafhankelijke deskundigen benoemt die banken en pensioenfondsen bij elkaar brengen zodat die ‘substantieel’ gaan beleggen in woninghypotheken. Brancheorganisatie NVB Bouw deed 2 weken geleden ook al een klemmend beroep op de politiek om snel actie te ondernemen om het tij te keren.

Rutte zijn visie

Premier Mark Rutte liet deze week nog weten dat hij niet extra wil investeren in de bouw om die sector tijdens de huidige crisis te ondersteunen. Volgens hem is in het verleden gebleken dat het stimuleren van specifieke sectoren ,,te weinig en te laat effect” heeft, maar wel extra geld kost.

Duidelijkheid over hypotheekrenteaftrek

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei vrijdag voor de ministerraad dat het kabinet veel maatregelen neemt voor de woningmarkt en er zelfs een aparte minister (Stef Blok) voor heeft aangesteld. Volgens Kamp brengen de maatregelen de huurmarkt en de koopmarkt in beweging en is er nu voor jaren duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. ,,De woningmarkt en de situatie in de bouw is voor ons een grote zorg en daarom geven wij daar als kabinet aandacht aan en is er een speciale minister die zich ermee bezighoudt.”

Hoe nu verder?

Het is niet alleen de kern van de bouwsector die de klappen krijgt. Ook de lokale tegelzetter en badkamer specialist voelen de stagnatie in de bouw. Er worden minder woningen gebouwd en daardoor komen deze vakmensen nu ook in de problemen.

Tekort aan personeel dreigt in de bouw

Door de malaise in de bouw vreest Bouwend Nederland bouwpersoneel voorgoed kwijt te raken. Als de bouw vervolgens weer aantrekt, dan zou er een groot tekort zijn aan goed opgeleide en ervaren krachten. De bouw ligt op z’n gat en er zijn nog weinig aanwijzingen dat dat snel gaat veranderen. Voor menig bouwbedrijf een zorgwekkende ontwikkeling. Maar bouwend Nederland kijkt verder vooruit en maakt zich ook zorgen over de periode daarna, weet redacteur Pieter van der Werff.

Zorgwekkende analyse

Joba van den Berg, directeur sociale zaken bouwend Nederland. vertelt hem: “De werkgelegenheid is dramatisch naar beneden gegaan. Wij zijn vanaf januari 2009 alleen al onder de cao 42 duizend mensen kwijtgeraakt. Aan de andere kant weten we dat we over enkele jaren heel veel mensen nodig hebben. Op dit moment zijn 30 duizend mensen ouder dan 45 jaar. Dus aan alle kanten weten we dat mensen straks hard nodig hebben.”

Bouwpool

En daarom start bouwend Nederland samen met Randstad een bouwpool met als doel de werknemers voor de bouw te behouden. Maar er gebeurt meer zegt, Randstad-directeur Peter Veld van de techniekdivisie. "Wij starten per 1 november met twintig workshops voor ontslagen bouwvakkers en leerlingbouwvakkers. Die bieden wij sollicitatietrainingen aan. Omdat het in een dalende markt, waarin er eerder mínder banen voor bouwvakkers zijn dan méér, heel belangrijk is je sollicitatiegesprek als goed startpunt te hebben", legt hij uit.

Daarmee wil Randstad meer bouwvakkers de gelegenheid bieden in de sector aan de slag te blijven. Want hoewel de bouwmarkt er dus moeilijk bij ligt, zijn er nog best wel wat bouwbedrijven op zoek naar mensen. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op bouwvakkers, maar ook op andere specialismen zoals een dakkapel specialist of tegelzetter. Maar ook als dat niet lukt, is het de bedoeling dat de werknemers later nog beschikbaar blijven voor de bouw. “Dan willen we de bouwvakkers en de leerlingen aanbieden op andere banen die we bij Randstad binnenkrijgen of in huis hebben. Dan willen we ze niet alleen tijdelijk aan de slag houden, maar we willen ze ook blijven volgen. Na deze crisis trekt de bouw zeker aan en willen we ze terugvragen in deze sector.”

Flexibele contracten

Een aardig initiatief, vindt arbeidseconoom aan de VU, Pieter Gautier. “Gegeven het huidige beleid en de ontslagbescherming is het misschien wel een goede oplossing. Na drie keer kunnen ze geen flexibel contract meer krijgen, dan moeten ze een vast contract krijgen. Dat wordt voor bedrijven vaak te kostbaar en te riskant. Dus het alternatief is dat ze ontslagen worden en allerlei vaardigheden verliezen. Het is dan misschien beter dat ze via uitzendbureaus binding met de sector houden.”
Nadeel ervan is alleen dat een deel van de winst bij Randstad terechtkomt, vindt Gautier. “In zekere zin leveren ze er ook een dienst voor. Maar die dienst is puur ingegeven door de vrij sterke ontslagbescherming die we in Nederland hebben. Dit is een manier om dat te vermijden. Uiteindelijk zou het beter zijn om die ontslagbescherming te versoepelen, zodat die mensen gewoon in de bouwsector aan het werk kunnen blijven.

Ontslagbescherming

Het nieuwe kabinet pakt de ontslagbescherming getuige het regeerakkoord wel aan, maar hoe het precies wordt ingevuld is volgens Gautier nog onduidelijk. Er wordt wel wat vooruitgang geboekt, maar het is een beetje verwarrend, vindt hij.

Gautier: “Voorheen kreeg je voor elk jaar dat je hebt gewerkt een maandsalaris aan ontslagvergoeding. Dat is een halve maand geworden. Er is nu ook een maximum van 75 duizend euro gekomen. Dat lijkt wel positief: alles moet nu via het UWV gaan. Maar het is een beetje vaag. Mensen kunnen ernaast toch nog naar de rechter. Hiervoor was het óf UWV óf rechter. Nu lijkt het alsof het mogelijk is om het allebei te doen. Het is dus nog niet helemaal helder wat ze precies willen.”

De voordelen van houtskeletbouw

Energiezuinig

Een woning met houtskeletbouw is makkelijk te isoleren. Een dikke isolatielaag wordt aangebracht tussen de houten steunstijlen. Door deze isolatie beschikt de woning over een zeer lage thermische inertie en warmt ze zeer snel op. Tevens wordt de ganse woning in de spouwruimte nog eens ingepakt met een ademende spouwplaat zodat koudebruggen worden uitgesloten. De doorgedreven isolatie laat u aanzienlijk besparen op de energiefaktuur. Het K-peil van de meeste woningen bevindt zich rond het K-peil van een lage energiewoning.

Korte bouwtermijn

Een goede voorbereiding en organisatie zorgen ervoor dat de constructie op de bouwwerf sneller verloopt en minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Op enkele weken tijd staat uw woning water- en winddicht en kan er , onafhankelijk van de weersomstandigheden, binnen verder afgewerkt worden. Door de droge bouwmethode is het mogelijk de woning dadelijk te schilderen en kan de woning onmiddellijk in gebruik worden genomen.

Milieuvriendelijk-Ecologisch

Milieuvriendelijker materiaal dan hout is zelden gezien. Hout is een volledig hernieuwbare grondstof, niet vervuilend tijdens exploitatie en verwerking en op het einde van de cyclus volledig te recycleren. Het hout dat wij gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde Europese bossen (heraanplant van alle gekapte bomen).

Economisch

Niet alleen het energiezuinige aspect maakt bouwen in houtskelet economisch aantrekkelijk, ook de korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en huur) en de eventueel minder zware funderingsvoorzieningen bij weinig draagkrachtige gronden, kunnen het algemeen kostenplaatje aanzienlijk verlagen.

Comfort

Door de lage thermische inertie warmt de woning snel op en bij het verwarmen van de woning wordt dan ook zeer snel de comforttemperatuur bereikt. Men kan in een woning met een houtskeletbouw aangenaam wonen bij een temperatuur die lager is dan bij andere soorten constructies. Een houtskeletwoning biedt dus een zeer hoog thermisch comfort