Tag Archive for klusbedrijf

Top 13 oudste familiebedrijven in Nederland

Uit nieuw onderzoek van Baker Tilly Berk en Nyenrode Business Universiteit blijkt dat de Top 13 van oudste familiebedrijven in Nederland moet worden aangepast. Nieuwkomers in de lijst zijn bijvoorbeeld Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond en Hotel Wesseling.

Nieuwe noteringen

Met een gemiddelde ‘leeftijd’ van 350 jaar verwacht je niet dat een lijst met de oudste familiebedrijven van Nederland erg dynamisch is. Toch zijn er interessante wijzigingen. Zo komen Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond, opgericht in 1650, en Hotel Wesseling, opgericht in 1662, ‘nieuw’ binnen. Verder is Bijkerk, de voormalige nummer drie, verkocht aan een externe partij.

Aannemers- en timmerbedrijf

Voor het Aannemers- en timmerbedrijf Roozemond uit Stavenisse in Zeeland wordt door de Kamer van Koophandel 1650 aangehouden als jaar van oprichting. Het bedrijf is uitgegroeid van een timmerman naar een volwaardig bedrijf in diverse (ver)bouwwerkzaamheden opererend vanaf Tholen. Leendert Roozemond jr., uit de elfde generatie, is zich al volop aan het voorbereiden op de opvolging. Zijn vader Leen Roozemond voert op dit moment nog de scepter. Roozemond is hiermee het oudste familiebedrijf van Zeeland.

Recent onderzoek van het Drents Archief toont aan dat inmiddels de tiende generatie bij het in 1662 opgerichte familiebedrijf Hotel Wesseling uit Dwingeloo de leiding heeft. In dat jaar verkocht de oprichter “7 vaene bier” vanuit de eigen brouwerij. Het bedrijf is in de 18e eeuw uitgegroeid naar een herberg-café- brouwerij. In 1990 heeft Annemarie Wesseling eerst samen met haar broer en vervolgens samen met haar echtgenoot het familiebedrijf overgenomen. Hotel Wesseling is hiermee het oudste familiebedrijf in Drenthe en het oudste familiehotel in Nederland.

Oudste familiebedrijf van Nederland

Het oudste familiebedrijf van Nederland blijft Touwfabriek G. van der Lee uit Oudewater. Opgericht in 1545 houdt het familiebedrijf zich al generaties bezig met de productie van touw. Momenteel heeft de 13 e generatie het bedrijf in eigendom. Zij zijn als aandeelhouder en commissaris bij het bedrijf betrokken.

Eisen voor opname in de lijst

Op 1 maart 2012 is aannemings- en installatiebedrijf Bijkerk, het voormalig oudste familiebedrijf van Zeeland, verkocht aan een niet-familielid. Na tien generaties moet het voormalig klusbedrijf uit Burgh-Haamstede dan ook de lijst met oudste familiebedrijven verlaten. Familiebedrijven moeten namelijk binnen de familie van de oprichter zijn overgedragen. Dit betekent bijvoorbeeld overdracht van vader op zoon, maar ook aangetrouwde familieleden kunnen als opvolger fungeren. Als eis wordt wel gesteld, dat de desbetreffende onderneming sinds de oprichting nog steeds onafgebroken in handen van dezelfde familie is en door de eeuwen heen ook altijd actief is gebleven.

Onderzoek blijft lastig

Onderzoek naar de historie van familiebedrijven blijft lastig. Onderzoekers zijn aangewezen op hetgeen via gemeenten, kerkelijke registers en andere officiële bronnen aan verifieerbare documentatie beschikbaar is. Om die reden roepen Baker Tilly Berk en de Nyenrode Business Universiteit Nyenrode familiebedrijven dan ook op, om zich aan hen bekend te maken, als zij van mening zijn dat de lijst van oudste familiebedrijven van Nederland zonder hun familiebedrijf niet compleet zou zijn.

Snellere procedure bij vergunningen voor (ver)bouw

Inwoners van Haarlem die iets aan hun huis willen veranderen, kunnen de vergunning daarvoor vanaf nu sneller dan voorheen in huis hebben. De gemeente heeft de procedures rond het verstrekken van omgevingsvergunningen efficiënter gemaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente nadrukkelijker dan voorheen verlangt dat aanvragers het benodigde voorwerk doen. “Een goede voorbereiding is het halve werk,” zegt verantwoordelijk wethouder Ewout Cassee. “Ons streven is omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld een dakkapel, een opbouw of uitbouw, die compleet mét alle noodzakelijke informatie is ingeleverd, binnen twee weken te verlenen.”

Waarom past de gemeente de procedures aan?

“Als mensen een omgevingsvergunning aanvroegen bij de gemeente, duurde het vaak tot wel acht weken voor zij die vergunning van ons ontvingen. In een moderne organisatie moet dat sneller kunnen. Het afgeven van particuliere omgevingsvergunningen kost de gemeente meer dan er aan inkomsten (leges) tegenover staat. De gemeente lijdt er dus verlies op. Voorheen werd dit gedekt uit de leges voor grote projecten in de stad. Maar, door de afname van grote projecten is dit niet langer het geval. We verwachten dat de nieuwe werkwijze tot een kostenbesparing leidt. Ook dat was een reden om de procedures onder de loep te nemen. En met een nieuwe innovatieve werkwijze willen we ook landelijk een voorbeeldrol vervullen. Wat mij betreft een voorbeeld van denken, durven en doen.”

Hoe lukt het nu om sneller een vergunning af te geven?

“in de afgelopen maanden experimenteerden we met het efficiënter op elkaar afstemmen van de verschillende toetsen en adviezen die nodig zijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De procedure is nu zo gestroomlijnd dat alle aanvragen die een positief advies krijgen sneller kunnen worden afgegeven, zodat het klusbedrijf van start kan gaan met de aanbouw. Er ging veel tijd verloren doordat ambtenaren vaak om aanvullende of ontbrekende informatie moesten vragen. Daarom geven we nu op onze website voorbeelden van veel voorkomende aanvragen. Daarmee is het eenvoudig om de aanvraag op de juiste manier in te leveren. Dus in de voorbereiding vragen we wat meer van de aanvragers zelf .”

Is de manier van aanvragen ook veranderd?

“Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden steeds vaker digitaal ingediend. Het digitaal loket van de gemeente geeft een uitleg van de procedure en linkt door naar het Omgevingsloket online. Daar kunnen de mensen zelf de aanvragen indienen. Dat werkt ook sneller dan de oude papieren aanvraag. De gemeente adviseert overigens om aanvragen samen met een aannemer, architect of andere deskundige altijd goed voor te bereiden.”

De snellere manier van werken is onderdeel van een groter project om de gemeentelijke bouwleges kostendekkend te maken. Dat project is nog niet klaar. Cassee: “We willen met elkaar nog afspraken maken over wanneer de gemeente wel of juist niet meewerkt aan bouwplannen die niet direct passen in huidige bestemmingsplannen. ”

NOOT: Het Omgevingsloket online is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Geen crisis voor kleine klusbedrijven

Hoe slaan de kleine klusbedrijven zich door de economische crisis heen? Onder andere de ZZP & Klusmonitor van Bouwkennis houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Bouwkennis is een leverancier van strategische markt- en marketinginformatie. Volgens onderzoeken van Bouwkennis hebben kleine klusbedrijven de afgelopen jaren weinig last gehad van de economische crisis. Terwijl veel grote bedrijven in allerlei sectoren over de kop gingen, bleek de positie van kleine klusbedrijven sterk genoeg.

Resultaten onderzoeken kleine klusbedrijven en crisis

Tijdens een van hun onderzoeken vroeg Bouwkennis in 2010 aan kleine klusbedrijven met maximaal drie werknemers naar de invloed van de crisis op hun bedrijf. Uit de antwoorden bleek dat meer dan de helft van deze klusbedrijven (51%) nog geen problemen had ondervonden. Dat de crisis tot nu toe aan de kleine klusbedrijven voorbij ging, had ermee te maken dat zij zich vooral richtten op de particuliere markt met relatief kleine opdrachten als renovaties. Deze markt is veel minder conjunctuurgevoelig dan bijvoorbeeld de nieuwbouwmarkt, die zo goed als stil gevallen is.

De opdrachten gaan gewoon door

Hoewel 49% van de klusbedrijven aangaf wel iets te voelen van de crisis, had 65% van deze bedrijven nog nooit zonder opdrachten gezeten als gevolg van de crisis. Circa 10% van de kleine klussers gaf aan weleens korter dan één maand zonder opdrachten te hebben gezeten en nog eens 10% zei dat ze een periode van tussen de één en twee maanden gekend hebben waarin ze geen werk hadden. 16% had tussen de twee en drie maanden stilgelegen. Geen klein klusbedrijf had de afgelopen jaren vanwege de recessie meer dan drie maanden geen opdrachten gehad.

Kleine klusbedrijven niet bang voor faillissement

Meer dan de helft van de kleine klusbedrijven die wel iets had gemerkt van de crisis was positief gestemd over de toekomst en verwachtte dat de situatie snel zou verbeteren. 80% van de ondervraagde klusbedrijven dacht dat de kans op een faillissement niet aan de orde of zeer klein was. 6% gaf aan dat er echt verandering nodig was, anders zouden ze hun bedrijf moeten sluiten. Over het algemeen waren de geluiden binnen de kleine kluswereld dus erg positief.

Hoe staat het er anno 2013 voor?

Kleine klusbedrijven doen het nog steeds erg goed, ondanks dat de crisis binnen veel sectoren nog gewoon voortduurt. Kleine klusbedrijven doen er volgens een recent artikel in HP De Tijd hun voordeel mee dat mensen in moeilijke tijden liever een pas op de plaats maken. Mensen verhuizen minder snel naar een beter of mooier huis, maar laten in plaats daarvan hun huidige woning opknappen. De offerte aanvragen stromen daardoor binnen. Daar varen de kleine klusbedrijven natuurlijk wel bij!

Uw woning verbouwen tegen gunstig btw tarief

Sinds begin deze maand is het btw tarief voor verbouwen en klussen verlaagt van 21% naar 6%. De regeling moet het voor eigen woningbezitters aantrekkelijker maken om weer te investeren in het huis. Echter niet alle aanpassingen aan de woning vallen direct onder de regeling. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden van de regeling.

Woonakkoord

De regeringspartijen hebben een overeenkomst gesloten die menig klusbedrijf en bouwbedrijf zal toejuichen. Het verlaagde btw-tarief zal een jaar lang van kracht blijven, is ingegaan op 1 maart 2013 en zal dus tot 1 maart 2014 van toepassing zijn. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de regeling. Een woning moet bijvoorbeeld ouder dan twee jaar zijn. Daarnaast gat het lage tarief alleen op voor de arbeidskosten bij renovatie en herstel. Het verlaagde tarief gaat dus niet op voor de materiaalkosten.

Laag btw tarief voor woningrenovatie

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft een toelichting gegeven op het eerdere bericht, waarbij wordt ingegaan op de werkzaamheden die wel en die niet onder het verlaagde btw tarief vallen. Indien u van plan was om een klusjesman uw woning te laten behangen, dan valt dit niet onder het gunstige tarief. Het moet een aanzienlijke verbetering aan de woning met zich meebrengen.

Overzicht werkzaamheden

Een overzicht van enkele werkzaamheden waarbij de 6 procentregeling wel van toepassing is. U kunt hierbij denken aan het aanleggen, renoveren of onderhouden van bijvoorbeeld de badkamer, vloeren, het plaatsen van een dakkapel, verwijderen van asbest, plaatsen van zonnepanelen, nieuwe sloten, rolluiken, zonneboilers, verwarming en cv ketels en het isoleren van de woning. Twijfelt u of uw werkzaamheden wel of niet onder de regeling vallen? Vaak weet het bouwbedrijf of klussenbedrijf exact of u in uw geval gebruik kunt maken van de regeling.

Waarop letten bij woningaanbouw?

Bij een aanbouw voor uw woning zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden en wij helpen u daar graag mee verder. Een betrouwbare aannemer kan u nagenoeg al het werk en de bijkomende zorgen uit handen nemen wanneer u uw woning wilt verbouwen. Wij zetten alvast een aantal tips voor u op een rijtje, zodat u weet waar u aan moet denken alvorens u van start gaat.

Voordelen aanbouw

Een aanbouw bij uw woning heeft veel voordelen. Meestal vergroot het de waarde van een koophuis aanzienlijk en daardoor is het een goede investering. Daarnaast heeft een aanbouw bij uw woning nog veel meer voordelen: u maakt beter gebruik van de ruimte van uw woning, u krijgt er meer woonruimte door het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel. Deze extra ruimte kunt u als extra kamer of extra grote woonkamer gebruiken. Een aanbouw bezorgt u veel extra comfort en woongenot. De kwaliteit van onze aanbouw voor uw woning is zeer goed. De aanbouw wordt volgens hoge standaarden geïsoleerd en dat is erg prettig tijdens de frisse Nederlandse winters. Kortom er zijn genoeg goede redenen voor een aanbouw bij uw woning.

Aandachtspunten

Meestal is er een vergunning nodig bij de aanbouw van uw woning. De aanvraagprocedure van een vergunning kan eenvoudig en snel verlopen als u over de juiste papieren en informatie beschikt. Een expert helpt u hier graag mee, zodat dit proces goed verloopt. Zaken zoals een sterkte berekening, bouwtekeningen en detail tekeningen voor de aanbouw of kunststof dakkapel kan een specialist u leveren. Verder is het verstandig om een idee van de kosten van de aanbouw voor uw woning te hebben. Een aannemer of klusbedrijf kan u hierin bijstaan.

Koud weer niet goed voor bouwsector

Een gevoelstemperatuur kouder dan -6 graden, een sneeuwdek op de werkplek die niet makkelijk te verwijderen is en rijwegen of looppaden die niet begaanbaar zijn. De regels zijn duidelijk voor weerverlet in de bouw, maar worden niet altijd opgevolgd.

Regels
In de CAO voor de bouwnijverheid staan de regels duidelijk omschreven wanneer er sprake is van weerverlet. Toch is het vanwege de huidige situatie in de bouw niet altijd vanzelfsprekend dat het werk komt stil te liggen als het weer te veel hinder oplevert, zegt Henk Sanders, adviseur van het bureau Weerverletbestrijding.

Zachte Winter
Een lokale klusjesman uit Amsterdam hoopt op een zachte winter. “In de bouwsector kunnen we het met de huidige situatie niet gebruiken dat het werk lang stil ligt”.
Hittekanon
De klusjesman heeft nog geen signalen van weerverlet ontvangen. “Het hangt ook af van de fase in de bouw. Als er binnen kan worden gewerkt, gebruiken we hittekanonnen. En iedere werknemer krijgt een kledingpakket met ook thermo-ondergoed.” Volgens de woordvoerder ontstaat er pas echt een probleem als de grond bevroren raakt na een langere periode van kou. “En als er echt niet kan worden gewerkt, dan zit er niks anders op dan weerverlet.”

Gevoelstemperatuur
In de bouw hoeft niet te worden gewerkt als de gevoelstemperatuur – volgens metingen om 7 uur en 10 uur ‘s ochtends bij de officiële weerstations – lager dan -6 graden Celsius is. Het hoeft niet eens officieel te vriezen voor een gevoelstemperatuur lager dan -6. Een andere reden om niet te werken is als rijwegen of looppaden niet begaanbaar zijn. De CAO in de bouw geeft verder aan dat de sneeuw op de werkplek eenvoudig moet zijn te verwijderen. Ook moet er speciale kleding beschikbaar zijn.

Altijd een klussenbedrijf in uw regio

Altijd een klussenbedrijf in uw regio

Iedereen kent het wel, de vervelende klusjes die al jarenlang op de agenda staan. Na lang aandringen van de partner moet het er dan toch maar van komen. De badkamer moet opnieuw betegeld worden, het toilet is aan vervanging toe of het leidingwerk heeft een beurt nodig. Zou het dan niet handig zijn als u een klussenbedrijf in de buurt kan inschakelen? Wij hebben daarvoor de oplossing!

Landelijk netwerk van klussers

Sinds enkele maanden is er een website die een landelijke dekking heeft van klusbedrijven. Dus zoekt u een klusjesman in Amsterdam of een klusjesman in Haarlem. via onze website zijn deze voor u binnen handbereik.

Hoe werkt het?

Via onze website www.klusjesman-expres.nl kunt u makkelijk en snel verschillende offertes aanvragen van klussenbedrijven uit uw regio! Op deze manier heeft u binnen enkele minuten verschillende offertes binnen via de mail en kunt u in alle rust de prijs en kwaliteit verhouding bekijken. Na uw keuze neemt u contact op met het klusbedrijf en zo wordt er direct een afspraak gemaakt. Erg handig dus!

Veel mensen gingen u voor

We wisten dat er vraag in de markt was, maar dat het een succes zou worden van deze omvang hadden we niet voorzien. Veel mensen hebben inmiddels een aanvraag gedaan via onze gratis service en werden met succes geholpen door onze aangesloten klusbedrijven. Enkele reacties vindt u op onze website. Wacht dus niet langer en neem eens een bezoekje aan onze website www.klusjesman-expres.nl.