Tag Archive for tandwielkasten

Preventief onderhoud aan mechanische aandrijvingen is bewezen problemen te voorkomen

Elke machine die gebruik maakt van een aandrijvingstechniek, kan een groot aantal problemen ondervinden. Deze problemen kunnen ontstaan doordat onderhoud niet tijdig wordt gepleegd of zelfs pas wanneer het al te laat is. Er is nu onderzoek naar gedaan en de uitkomst zegt eigenlijk alles: preventief onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd, voorkomt een hoop problemen en daarmee kan veel geld worden bespaard. Hetzelfde geldt voor preventief onderhoud aan een variateur en de plenaire tandwielkasten.

Werkzaamheden
Er zijn bedrijven in het leven geroepen die zich hebben gespecialiseerd in deze mechanische aandrijvingen en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen: revisie, onderhoud, reparatie en natuurlijk advies. Deze bedrijven weten precies wat er gedaan dient te worden om te zorgen dat motoren blijven draaien en dat uw bedrijf niet stil komt te liggen. Ook is gebleken dat de kosten voor onderhoud bijna altijd lager zijn dan de kosten die gemoeid zijn met het laten repareren van defecten. Het loont dus de moeite om hierin te investeren.

ADS Benelux
In 2006 zijn er twee ondernemingen onder de noemer ADS Benelux opgericht.Wetende Kurvers ADS Benelux B.V. gevestigd in het zuiden van het land en Jonker ADS Benelux in het noorden. Onze onderneming heeft zich toegespitst op mechanische overbrengingen van diverse typen en merken.

Tandwielkasten met een schuine vertanding hebben een stillere motor

Schuine vertanding kan in tandwielkasten voor een vermindering van geluid zorgen. Op deze manier veroorzaakt het geluid dat de motor produceert voor minder overlast. De schuine vertanding wordt ingezet op de eerste trappen, de trappen die daarop volgen hebben met een lager toerental te maken of hebben met grotere krachten van doen.

Het omzetten naar een lager toerental met tandwielkasten
Een elektromotor met een hoog toerental en een lage koppel wordt doormiddel van een tandwielkast vaak omgezet naar een lager toerental met een hogere koppel. In bepaalde gevallen is het inzetten van een enkele tandwieltrap voldoende terwijl voor hogere toerentallen meerdere trappen nodig zullen zijn. Bij de eerste trappen in de tandwielkasten kan schuine vertanding toegepast worden zodat het geluid aanzienlijk verminderd. Dit komt door dat de inzet het hoge toerental naar beneden brengt terwijl deze een hoger vermogen overbrengt. Tandwielkasten die gebruik maken van de schuine vertanding lopen dus beter, gelijkmatiger en stiller.

Tandwielkasten voor speciale toepassingen
Er zijn situaties denkbaar waarbij de inzet van een gemiddelde tandwielkast niet afdoende is. Om deze reden zijn er uiteenlopende modellen beschikbaar. Er zijn haakse tandwielkasten, wormkasten en planetaire tandwielkasten. Haakse kasten kunnen zeer hoge vermogens verwerken. Bij deze kasten en wormkasten ligt de ingaande as gekruist ten opzichte van de uitgaande as. Wormkasten zijn zelfremmend wat voor een hogere veiligheid zorgt. Tot slot is het voordeel van planetaire kasten dat ze compact zijn terwijl ze toch hoge vermogens aankunnen.