Tag Archive for scheiden

Scheiden en schulden een veelvoorkomend probleem

Steeds meer huwelijken stranden en bij het scheiden worden de schulden verdeeld. In veel gevallen betaalt degene met de beste financiële situatie het grootste gedeelte af. De meest voorkomende schulden zijn een hypotheek en creditcard. Als een huwelijk is afgesloten onder huwelijkse voorwaarden zijn scheiden en schulden volgens de richtlijnen verdeeld. Dat wil niet zeggen dat er geen gezamenlijke schulden zijn gemaakt die verdeeld dienen te worden.

Problemen met scheiden en schulden oplossen
Een hypotheek is een schuld die vaak samen is aangegaan tijdens het huwelijk. Als het aankomt op scheiden en schulden dient afgesproken te worden wie de koopwoning en hypotheek overneemt. De afspraak die hierover gemaakt wordt is geldig. Het kan voorkomen dat de bank niet akkoord gaat met de overname van de hypotheek. De bank kan hier verschillende redenen vooraandragen. Zo kan de hypotheek zijn afgesloten op basis van twee inkomens of er moet partneralimentatie worden voldaan. Het kan ook zo zijn dat er andere schulden zijn en dat deze bij het scheiden ook afgelost dienen te worden. In dit geval gaat de schuldeiser niet akkoord met uw regeling.

Bemiddelen
Bij de verdeling van schulden kan het voorkomen dat men tijdens het scheiden geen overeenstemming bereikt en er mediation nodig blijkt. Een objectief tussenpersoon kan dan de situatie bekijken en met een voorstel komen waarmee beide partijen het eens zijn.

Lees meer op: https://www.echtscheidingswinkel.nl/

Een eigen huis en scheiden

In dit artikel bespreek ik een aantal aspecten van het scheiden. Bij een eigen huis is het niet altijd even eenvoudig hoe het na de scheiding gaat. Als de partners beiden tot een overeenstemming komen over de verdeling van het huis, dan is er niet zoveel aan de hand. Dat is op zich natuurlijk heel logisch en deze mensen zullen dus ook geen tot weinig problemen ervaren. Echter, als het gaat om een scheiding waarbij beide partners lijnrecht tegenover elkaar staan wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Er zijn een aantal mogelijkheden aangaande het eigen huis bij een echtscheiding. De woning kan worden verkocht en de overwaarde wordt verdeeld. De andere persoon of partner die niet in het huis willen blijven wonen kan als het ware ook worden uitgekocht. De ex-partner betaald dan aan de andere ex-partner een bedrag en zo wordt de ex-partner die betaald eigenaar van het huis. De woning kan ook enige tijd worden behouden door beide partners.

Er komen ook nog wat andere dingen bij kijken. Is degene die het huis wil behouden wel vermogend genoeg? De kosten van het huis hebben bovendien invloed op de hoogte van de te betalen of te ontvangen alimentatie en ook de aftrek van de belasting speelt in zeker zin een rol die niet moet worden onderschat. Het best kun je als je in zo’n situatie zit langsgaan bij een expert. Deze expert kan je informeren over wat de gevolgen zijn qua kosten en dergelijke.

Alimentatie, wat is nu wat?
Meestal spreekt men alleen van alimentatie als het over het onderwerp alimentatie gaat. Echter, er moet een onderscheid gemaakt worden tussen partner alimentatie en kinder alimentatie. Vaak zitten beide partners na of tijdens de scheiding met de vragen: hoe gaat het financieel na een scheiding en hoe zit het met de alimentatie? Krijg ik partneralimentatie of moet ik juist partneralimentatie betalen? En: wat zal de hoogte zijn van de kinderalimentatie.

In sommige gevallen of eigenlijk bijna alle gevallen weet men wel hoe het ongeveer zit met de hoogte van de partneralimentatie of dat er juist geen partner alimentatie hoeft worden betaald. Partneralimentatie is namelijk niet altijd verplicht. Degene die na de scheiding bijna geen inkomen heeft en moet aankloppen voor financiële steun kan in aanmerking komen voor partneralimentatie. Dit hoeft niet geheel het geval te zijn. Soms kan iemand ook in aanmerking komen voor partneralimentatie als hij of zij een gewoon salaris heeft. Daarnaast is het zo dat de partner die partneralimentatie ontvangt dit niet voor altijd ontvangt. Dit is afhankelijk van de duur van het huwelijk. Hier zijn allemaal aparte regels voor opgesteld.

Kinderalimentatie is ook niet altijd verplicht. Bijvoorbeeld als de kinderen al ouder zijn dan 21. Onder de 21 is het wel verplicht om kinderalimentatie te betalen. De ouder die dan niet voor het kind zorgt betaald dan (tot het kind 18 wordt) een bedrag aan de ouder die voor het kind zorgt.