Tag Archive for partneralimentatie

Verschillende redenen om alimentatie te beperken

Bij de aanvraag van een scheiding wordt vaak geen aanvraag gedaan om de alimentatie te beperken. De redenen verschillen maar zijn vaak gestuurd door het feit dat het verzoek meestal niet toegekend wordt. In de tweede kamer worden regelmatig voorstellen gedaan die toestaan om de duur van de maximale partneralimentatie te verkorten. Ook de regels omtrent kinderalimentatie worden besproken. Alimentatie zorgt ervoor dat de partner zonder inkomsten kan rondkomen om van te leven en dat de kosten van de kinderen evenredig worden verdeeld.

Alimentatie laten beperken met een gegronde reden
De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld naar draagkracht. Als er iets veranderd in de financiële situatie van degene die alimentatie betaald kan er een aanvraag gedaan worden om de alimentatie te beperken. Hiervoor wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Het komt ook voor dat de financiële situatie van de ontvanger verbeterd. Om dit vast te stellen wordt een behoefteberekening gemaakt. Op deze gronden kan bepaald worden door de rechter of het beperken van de alimentatie noodzakelijk is. Het is daarnaast mogelijk om een aanvraag in te dienen om de partneralimentatie stop te zetten.

Kinderalimentatie
Er wordt niet vaak verlaging van de kinderalimentatie aangevraagd omdat de ouder verantwoordelijk is voor het kind. Het is wel mogelijk om deze vorm van alimentatie te beperken. Sommige ouders gaan er financieel dusdanig op achteruit dat zij dit niet meer kunnen opbrengen.

Lees meer op: https://www.echtscheidingswinkel.nl/

Een eigen huis en scheiden

In dit artikel bespreek ik een aantal aspecten van het scheiden. Bij een eigen huis is het niet altijd even eenvoudig hoe het na de scheiding gaat. Als de partners beiden tot een overeenstemming komen over de verdeling van het huis, dan is er niet zoveel aan de hand. Dat is op zich natuurlijk heel logisch en deze mensen zullen dus ook geen tot weinig problemen ervaren. Echter, als het gaat om een scheiding waarbij beide partners lijnrecht tegenover elkaar staan wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Er zijn een aantal mogelijkheden aangaande het eigen huis bij een echtscheiding. De woning kan worden verkocht en de overwaarde wordt verdeeld. De andere persoon of partner die niet in het huis willen blijven wonen kan als het ware ook worden uitgekocht. De ex-partner betaald dan aan de andere ex-partner een bedrag en zo wordt de ex-partner die betaald eigenaar van het huis. De woning kan ook enige tijd worden behouden door beide partners.

Er komen ook nog wat andere dingen bij kijken. Is degene die het huis wil behouden wel vermogend genoeg? De kosten van het huis hebben bovendien invloed op de hoogte van de te betalen of te ontvangen alimentatie en ook de aftrek van de belasting speelt in zeker zin een rol die niet moet worden onderschat. Het best kun je als je in zo’n situatie zit langsgaan bij een expert. Deze expert kan je informeren over wat de gevolgen zijn qua kosten en dergelijke.

Alimentatie, wat is nu wat?
Meestal spreekt men alleen van alimentatie als het over het onderwerp alimentatie gaat. Echter, er moet een onderscheid gemaakt worden tussen partner alimentatie en kinder alimentatie. Vaak zitten beide partners na of tijdens de scheiding met de vragen: hoe gaat het financieel na een scheiding en hoe zit het met de alimentatie? Krijg ik partneralimentatie of moet ik juist partneralimentatie betalen? En: wat zal de hoogte zijn van de kinderalimentatie.

In sommige gevallen of eigenlijk bijna alle gevallen weet men wel hoe het ongeveer zit met de hoogte van de partneralimentatie of dat er juist geen partner alimentatie hoeft worden betaald. Partneralimentatie is namelijk niet altijd verplicht. Degene die na de scheiding bijna geen inkomen heeft en moet aankloppen voor financiële steun kan in aanmerking komen voor partneralimentatie. Dit hoeft niet geheel het geval te zijn. Soms kan iemand ook in aanmerking komen voor partneralimentatie als hij of zij een gewoon salaris heeft. Daarnaast is het zo dat de partner die partneralimentatie ontvangt dit niet voor altijd ontvangt. Dit is afhankelijk van de duur van het huwelijk. Hier zijn allemaal aparte regels voor opgesteld.

Kinderalimentatie is ook niet altijd verplicht. Bijvoorbeeld als de kinderen al ouder zijn dan 21. Onder de 21 is het wel verplicht om kinderalimentatie te betalen. De ouder die dan niet voor het kind zorgt betaald dan (tot het kind 18 wordt) een bedrag aan de ouder die voor het kind zorgt.