Groen bouwen noodzakelijke businessstrategie

De markt voor duurzaam bouwen is globaal gegroeid. Professionals uit de industrie en gebouweigenaren zien het niet meer alleen als ‘the right thing to do’, maar als noodzakelijke businessstrategie.

Dat blijkt uit de tweede editie van een onderzoek van McGraw-Hill Construction (MHC), een Amerikaans informatieplatform voor de bouwindustrie, onder negen landen. Uit het eerste onderzoek vier jaar geleden bleek dat duurzaam bouwen vooral werd beschouwd als ‘het juiste om te doen’. Maar anno 2012 speelt de markt een veel grotere rol. De belangrijkste redenen om duurzaam te bouwen zijn: de marktvraag, lagere operationele kosten en brandingvoordeel.

Geen onverwachte verschuiving

Deze verschuiving is niet onverwacht, gezien de marktwaarde van ‘groene’ gebouwen 7 procent hoger is dan die van conventionele gebouwen. In de Verenigde staten is al bijna de helft van de nieuwe gebouwen groen en naar verwachting zal dit percentage zal stijgen naar 58 procent in 2015. Ook wordt verwacht dat in 2016 al bij 90 procent van de woonhuizen energie-efficiënte kenmerken aanwezig zullen zijn.

“Opvallend is dat bedrijven wereldwijd van plan zijn groene maatregelen te treffen in de komende drie jaar in alle soorten bouwconstructies, zowel in nieuwbouw als in renovatie,” zegt Harvey Bernstein, vice-president van Industry Insights en Alliances voor McGraw-Hill Construction. Als belangrijkste milieureden om duurzaam te bouwen wordt het verlagen van energieconsumptie genoemd. Door het gebruik van bijvoorbeeld isolatietechnieken, zonnepanelen of kunststof kozijnen voorzien van HR++ glas kan de energieconsumptie drastisch worden verlaagd. Daarna is het verminderen van watergebruik de grootste zorg.

Noodzakelijke businessstrategie

“We hebben de globale bouwmarkt naar groen zien verschuiven. Momenteel zijn er in 92 landen over de hele wereld commissies voor duurzaam bouwen – meer dan het dubbele van wat het was toen we in 2008 voor het eerst globaal naar de groene bouwmarkt hebben gekeken,” zegt Jane Henley, voorzitter van de World Green Building Council, een coalitie van nationale commissies voor duurzaam bouwen.

“Dit onderzoek bevestigt wat we de afgelopen paar jaar hebben ervaren – dat het bedrijfsleven duurzaam bouwen volledig omarmd heeft als noodzakelijk businessstratgie die toevallig ook sterke maatschappelijke baten heeft,” licht Rich Fedrizzi toe, CEO van U.S. Green Building Council. “Wij danken dit succes aan beoordelingssystemen voor duurzaam bouwen, zoals LEED, die hebben geholpen groen bouwen wereldwijd te sturen”.

Comments are closed.