Bijna miljoen huishoudens kan niet verhuizen

De woningmarkt zit op slot. Dat is wat alle media al jaren berichten. Het woningaanbod is groot en de prijzen dalen, maar vanwege financieringsbeperkingen en onzekerheid over het politieke beleid is de doorstroming gestokt. Bijna 90% van de huishoudens heeft geen verhuisplannen. Daarvan geeft 14% aan niet te kunnen verhuizen en nog eens 3% durft niet te verhuizen. 39% van de huishoudens die niet durft of kan wijt dat aan onvoldoende financiële middelen. Nog eens 17% kan niet voldoende hypotheek krijgen en 9% wacht op duidelijkheid rondom de regelgeving. Dat blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2012/2013.

• Aanzienlijke latente verhuisbehoefte onder Nederlandse huishoudens
• 39% beschikt over onvoldoende financiële middelen om te durven/kunnen verhuizen
• Voor huishoudens die niet willen/kunnen kopen, is de uitwijkmogelijkheid naar huur klein

Waarom wordt er weinig verhuisd?

Tot nu toe zijn er in 2012 81.557 bestaande woningen verkocht (Bron: Kadaster). Dat is 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs ruim 40% minder dan in januari tot en met september 2008 (voor de crisis). Ook het aantal nieuwe verkochte woningen staat op een dieptepunt. Daarbij komt dat de woningprijzen fors dalen. Dit is nadelig voor huidige woningeigenaren, want die kunnen niet altijd zonder restschuld doorstromen. Starters hebben wel baat bij een groot aanbod en lagere prijzen, maar zij worden belemmerd door de strengere financieringseisen van banken en de politieke onzekerheid. WoonKennis onderzocht hoe groot de verhuisbereidheid op dit moment precies is.

Angst en beperkingen

Slechts 8% van de huishoudens heeft verhuisplannen. Bijna negen op de tien huishoudens heeft geen verhuisplannen en nog eens 4% weet het niet. Van de huishoudens zonder verhuisplannen wil het grootste deel (nu) niet verhuizen (78%). Een niet te onderschatten deel kan het (nu) niet (14%) of durft het (nu) niet (3%). Momenteel zijn er ruim 7,3 miljoen huishoudens in Nederland. Dat betekent dat omgerekend ruim 900.000 huishoudens denken niet te kunnen verhuizen en nog eens bijna 200.000 durven niet. Een logisch gevolg is dat het moeilijke tijden zijn voor menig verhuisbedrijf. Veel bedrijven kunnen het hoofd amper boven water houden.

Verhuisplannen

Is de terughoudendheid in de verhuisplannen bij alle huishoudenstypen even groot? Partners zonder kinderen hebben het minst vaak problemen. Van hen heeft 88% geen verhuisplannen. Een relatief klein deel daarvan kan of durft momenteel niet te verhuizen (13%). Bij de andere gezinstypen ligt dat aandeel iets hoger. Bij partners met kinderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen komt dat aandeel uit op respectievelijk 19%, 21% en 21%. Dit is ook niet verwonderlijk: partners zonder kinderen hebben relatief lage kosten en vaak twee inkomens. Dat maakt hen minder gevoelig op het financiële vlak, waardoor zij minder vaak gedwongen niet kunnen of durven te verhuizen.

Comments are closed.