Tag Archive for verhuisbedrijf

Bajesboten verhuizen naar Amsterdam

De twee bajesboten in de Zaanse Isaac Baarthaven zijn binnen enkele weken verleden tijd. De vergunning voor de ‘detentiepontons’ verloopt op 8 maart. De gemeente Zaanstad bevestigt dinsdag dat ze per die datum weg moeten zijn uit Zaandam. De boten deden sinds 2006 dienst als huis van bewaring voor illegale vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. Sinds enkele maanden zijn ze niet meer in gebruik. De Zaanse bajesboten verhuizen eerst tijdelijk naar Amsterdam, vertelt een woordvoerster van de Rijksgebouwendienst. Daarna worden ze vermoedelijk afgestoten via een openbare verkoop.

Justitie heeft de boten in ieder geval niet meer nodig, omdat er voldoende andere detentiemogelijkheden zijn. ‘En het is niet waarschijnlijk dat andere departementen ze kunnen gebruiken’, meent de woordvoerster. De boten tellen elk 150 tweepersoonscellen.

Mikpunt protestacties

De pontons waren omstreden en regelmatig mikpunt van protestacties door de groepering Migranten Welkom. De actiegroep zag de boten als symbool van een repressief anti-migratiebeleid en een schending van de universele mensenrechten. In 2008 stonden zeven vermeende actievoerders voor de rechter wegens vernielingen. Ze werden vrijgesproken.

Ook Amnesty International toonde zich zeer kritisch over de behandeling van vreemdelingen op de boten, waar het detentieregime volgens een in 2008 verschenen rapport ‘beneden alle peil’ was. De mensenrechtenorganisatie vond toen dat de boten zo snel mogelijk dicht moesten. In 2011 werden uit solidariteit met de gedetineerden ook maandelijks kerkelijke wakes georganiseerd.

Akkoord

In dat jaar ging de gemeente Zaanstad akkoord met verlenging van de aanvankelijke vergunningstermijn van 5 jaar, wat leidde tot verhitte debatten in de Zaanse gemeenteraad. De raad ging uiteindelijk nipt en schoorvoetend mee in het besluit, dat mede was ingegeven door de belofte van justitie om in Zaanstad een nieuwe gevangenis te bouwen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is die toezegging inmiddels omgezet in een definitief besluit. De bouw van een nieuwe gevangenis zou zich in een voorbereidende fase bevinden. Het huis van bewaring komt op bedrijventerrein Hoogtij langs het Noordzeekanaal.

Verhuizen: de Do’s en Dont’s

Verhuizen is geen sinecure en voor geen verhuisbedrijf onder de arm neemt staat er nog heel wat op het programma. Voor je het weet zit je tot over je oren in het werk en moet er nog veel geklust worden, terwijl er ook een heleboel andere dingen op dat moment nog geregeld moeten worden. Stel je voor dat de verhuiswagen al voor komt rijden en jij nog net snel die dozen moet gaan halen bij de winkel. De belangrijkste vraag van de verhuisperiode is dus de volgende: hoe zorg ik er voor dat ik het tijdens de hele periode tot en met de verhuizing allemaal klaar ga spelen? En vooral wat je klaar gaat spelen. Iedereen die de afgelopen periode of misschien wel ooit in zijn zelfstandig is verhuisd, weet dat het onontbeerlijk is: een verhuis checklist, waarop je alle actiepunten vastlegt.

Een verhuis checklist dient als controle voor alle kleine klusjes die je nog moet uitvoeren en waarvan je niet zeker weet of je ze al gedaan hebt. Je kunt op de verhuis checklist bijvoorbeeld noteren of je al er voor hebt gezorgd dat je postadres is gewijzigd en of je de verhuizer al hebt geregeld. De verhuis checklist is een absolute must voor diegene die snel het overzicht verliest of bang is dingen te vergeten die je op dat moment niet mag vergeten. Maak een verhuis checklist en zorg er voor dat alles dat je tijdens het verhuizen moet weten of afgerond moet hebben, ook daadwerkelijk is gedaan en afgehandeld. Op die manier ga je met een gerust hart beginnen aan de echte verhuizing.

Voorbeeld van een verhuis checklist

Drie maanden voor de verhuizing:

 • Vraag tijdig verhuisverlof aan op het werk.
 •  Informeer bij uw internet, telefoonmaatschappij voor een omschakeling.
 •  Vraag verhuisvervoer aan.
 •  Bestel vloer of muurbekleding voor uw nieuwe woning.
 •  Contacteer een nieuwe schoolinstelling indien u kinderen heeft.
 •  Zoek meer informatie omtrent de nieuwe woonomgeving op .

Een maand voor de verhuizing:

 • Leg een definitieve verhuisdatum vast.
 •  Zeg uw gaslevering op het oude adres op.
 • Zeg uw waterlevering op het oude adres op.
 •  Vraag uw gaslevering aan op het nieuwe adres.
 •  Vraag uw waterlevering aan op het nieuwe adres.
 •  Controleer uw meterstanden.

Twee weken voor de verhuizing:

 • Licht uw gemeentediensten in.
 • Licht uw arts in.
 • Licht uw ziekenfonds in.
 •  Start met het opruimen van de zaken die u niet meer gebruikt.
 • Voorzien de producten die je wilt verhuizen van labels zodat alles overzichtelijk wordt

En ga zo maar even door.
Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld van een verhuislijstje en zal jouw verhuizing andere prioriteiten kennen. Maar voor wie nu al het bos niet meer door de bomen kan zien raadt ik wel aan om even je licht op te steken bij een verhuisbedrijf. Zij zullen je met raad en daad bijstaan.

Bijna miljoen huishoudens kan niet verhuizen

De woningmarkt zit op slot. Dat is wat alle media al jaren berichten. Het woningaanbod is groot en de prijzen dalen, maar vanwege financieringsbeperkingen en onzekerheid over het politieke beleid is de doorstroming gestokt. Bijna 90% van de huishoudens heeft geen verhuisplannen. Daarvan geeft 14% aan niet te kunnen verhuizen en nog eens 3% durft niet te verhuizen. 39% van de huishoudens die niet durft of kan wijt dat aan onvoldoende financiële middelen. Nog eens 17% kan niet voldoende hypotheek krijgen en 9% wacht op duidelijkheid rondom de regelgeving. Dat blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2012/2013.

• Aanzienlijke latente verhuisbehoefte onder Nederlandse huishoudens
• 39% beschikt over onvoldoende financiële middelen om te durven/kunnen verhuizen
• Voor huishoudens die niet willen/kunnen kopen, is de uitwijkmogelijkheid naar huur klein

Waarom wordt er weinig verhuisd?

Tot nu toe zijn er in 2012 81.557 bestaande woningen verkocht (Bron: Kadaster). Dat is 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs ruim 40% minder dan in januari tot en met september 2008 (voor de crisis). Ook het aantal nieuwe verkochte woningen staat op een dieptepunt. Daarbij komt dat de woningprijzen fors dalen. Dit is nadelig voor huidige woningeigenaren, want die kunnen niet altijd zonder restschuld doorstromen. Starters hebben wel baat bij een groot aanbod en lagere prijzen, maar zij worden belemmerd door de strengere financieringseisen van banken en de politieke onzekerheid. WoonKennis onderzocht hoe groot de verhuisbereidheid op dit moment precies is.

Angst en beperkingen

Slechts 8% van de huishoudens heeft verhuisplannen. Bijna negen op de tien huishoudens heeft geen verhuisplannen en nog eens 4% weet het niet. Van de huishoudens zonder verhuisplannen wil het grootste deel (nu) niet verhuizen (78%). Een niet te onderschatten deel kan het (nu) niet (14%) of durft het (nu) niet (3%). Momenteel zijn er ruim 7,3 miljoen huishoudens in Nederland. Dat betekent dat omgerekend ruim 900.000 huishoudens denken niet te kunnen verhuizen en nog eens bijna 200.000 durven niet. Een logisch gevolg is dat het moeilijke tijden zijn voor menig verhuisbedrijf. Veel bedrijven kunnen het hoofd amper boven water houden.

Verhuisplannen

Is de terughoudendheid in de verhuisplannen bij alle huishoudenstypen even groot? Partners zonder kinderen hebben het minst vaak problemen. Van hen heeft 88% geen verhuisplannen. Een relatief klein deel daarvan kan of durft momenteel niet te verhuizen (13%). Bij de andere gezinstypen ligt dat aandeel iets hoger. Bij partners met kinderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen komt dat aandeel uit op respectievelijk 19%, 21% en 21%. Dit is ook niet verwonderlijk: partners zonder kinderen hebben relatief lage kosten en vaak twee inkomens. Dat maakt hen minder gevoelig op het financiële vlak, waardoor zij minder vaak gedwongen niet kunnen of durven te verhuizen.