Wat gaat er in 2015 veranderen als het gaat om payrolling?

Door de intreding van de Wet Werk&Zekerheid gaan er per 31 maart 2015 veranderingen plaatsvinden op het gebied van payrolling. Op de eerste werkdag moeten uitzendbureaus en payrollbedrijven de inlenersbeloning toepassen. De flexwerker heeft dan recht op dezelfde beloningen als een collega in dienst van de opdrachtgever. Met de nieuwe wet worden nog een aantal veranderingen in payrolling doorgevoerd in juli 2015.

Payrolling en de inlenersbeloning
Volgens de huidige wet heeft een uitzendkracht of een flexwerker na de 26e week recht op een inlenersbeloning. Dit houdt in dat personeel dat werkzaam is onder een payrolling contract recht heeft op dezelfde beloningen als de huidige werknemers in dienst van de opdrachtgever. Per 31 maart 2015 vallen de flexibele werknemers op de eerste werkdag onder de regeling. Dit maakt werken onder payrolling aantrekkelijker voor werknemers. Betaling volgens de inlenersbeloning is hetzelfde en de toeslagen voor overwerk en onregelmatige diensten ook, daarbij heeft men recht op dezelfde onkostenvergoedingen. Bij de start is de arbeidsduur en het aantal ADV dagen evenredig aan dat van de collega’s.

Veranderingen in contracten per juli 2015
Per juli 2015 verandert door de invoering van de wet de contractduur voor werkgevers, uitzendbureaus en payrollbedrijven. Voor de werkgever betekent dit dat er dan drie maal een contract voor bepaalde tijd gegeven mag worden alvorens het vierde vaste contract ingaat. Het gaat hierbij om korte contracten zodat de werknemer binnen 2 jaar een vast contract dient te krijgen. Als men onder een payrolling contract werkt zijn de regels soepeler. Over een periode van vier jaar mogen er dan 6 contracten worden gegeven. Voor een organisatie wordt het dan voordeliger om flexwerkers in te zetten.

Comments are closed.