Tips voor uw kranen en waterleidingen bij dooi

De vorstperiode is voorbij, de sneeuw is aan het smelten. Door de dooi kunnen problemen met kranen of waterleidingen ontstaan. Er komt geen water meer uit de kraan, leidingen barsten open, … Het enige wat u nu nog kan doen om eventuele schade te beperken, is uw kranen en leidingen controleren en desgevallend uw installateur bellen om gebarsten leidingen te herstellen. Om het mogelijk bevriezen van kranen en waterleidingen in onverwarmde ruimtes te voorkomen, moet u deze vóór de eerste winterprik isoleren of er een bijkomende verwarming of verwarmingsweerstand rond aanbrengen. Uw installateur kan u met zijn kennis en ervaring bijstaan, door advies te leveren bij de voorbereidingen voor het winterseizoen en door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien, is het verstandig extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral onverwarmde vertrekken, de keuken en vergeet de buitenkraan niet. Leidingen en kranen kunnen alsnog gaan lekken als deze zijn ontdooid. Vooral in (al dan niet tijdelijk) onbewoonde delen van woningen kan er schade zijn.

Om zeker te zijn dat u geen verborgen lek heeft, kan u de watermeterstand voor het slapengaan opnemen. Herhaal dit ’s morgens ook. Als er verbruik is zonder dat er een kraan heeft opengestaan, dan kan het zijn dat er ergens een verborgen lek is. Bel dan met uw loodgieter.

Wat doe ik als mijn leidingen bevroren zijn?

Indien er nergens in de woning stromend water is, dan is wellicht de aftakking bevroren. Ontdooi dan het gedeelte binnenshuis met een haardroger, en begin ter hoogte van de hoofdkraan. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. Let op met openstaande kranen. Als de watermeter of de aftakking buiten de woning bevroren is, moet u contact opnemen met uw drinkwaterbedrijf.

Ook als de binneninstallatie geheel of gedeeltelijk bevroren is, kan een haardroger goede diensten bewijzen. Vertrek aan het tappunt en zak zo af naar de hoofdkraan. Draai eerst de hoofdkraan dicht. Als de leidingen ontdooid zijn, kan u de hoofdkraan een beetje opendraaien. Het is immers mogelijk dat er buizen gesprongen zijn, en dan zit u met waterschade als u de hoofdkraan meteen volledig open draait. Controleer dus eerst of er geen lekken zijn.
Als u er niet in slaagt om de leiding te ontdooien, zit er niets anders op dan te wachten tot het warmer wordt, en de leidingen vanzelf ontdooien. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijdt u dat eventuele lekken bij plotse dooi voor waterschade zorgen.

Tips om schade te voorkomen

• Hou de watermeter in de gaten. Loopt die langzaam of snel terwijl er op dat moment nergens water wordt getapt? Dan kan er mogelijk een onzichtbaar lek zijn.
• Luister heel scherp naar het geluid van “vallend” water in de vorm van geruis of gedrup.
• Heeft u een lekkage gevonden, sluit dan de hoofdkraan om verdere schade te voorkomen en bel een loodgieter of installateur.
• Is er een kans dat water in elektrische installaties is gekomen, trek dan de stekker eruit. Elektrische installaties waarin al water is gelekt mogen pas na grondige droging weer worden gebruikt en uitsluitend na controle door een elektricien.
• Meld waterschade direct bij uw verzekeraar.
• Ziet u ergens buiten ineens water uit de grond komen? Bel dan uw drinkwaterbedrijf.

En in de toekomst …

Water bevriest bij 0° Celsius. Een gewone isolatie kan de bevriezing wel enkele dagen vertragen, maar is onvoldoende bij hevige of langdurige vorst. In dat geval volgt u best volgende aanbevelingen op.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kan u een elektrisch verwarmingslint of een verwarmingsweerstand rond de leiding plaatsen. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel niet zelf iets in elkaar maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Maar vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open vooraleer u de hoofdkraan dichtdraait.

Comments are closed.