Tag Archive for www.personaltrigger.com

Personal Trigger geeft coaches en trainers nieuw verdienmodel

De aanhoudende recessie heeft de vraag naar opleidingen, trainingen en coaching flink gereduceerd. Organisaties die training en coaching inzetten, stellen zich de vraag: hoe zorg ik ervoor dat het effect blijvend is? Dat medewerkers niet binnen de kortste keren terugvallen in oud gedrag? Personal Trigger helpt trainers en coaches daarbij.

Personal Trigger is een laagdrempelig instrument om langdurig met cursisten of deelnemers in contact te blijven via e-mail en sms. Door hen op gezette tijden persoonlijke triggers te sturen op de momenten waar op ze dreigen in oud gedrag te vervallen, worden zij voortdurend gestimuleerd de nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Zo garandeert de trainer/coach een betere kennisborging.

Deze betere kennisborging kunnen trainers en coaches te gelde maken door de prijs van hun training of coaching te verhogen of door Personal Trigger als losse module erbij te verkopen. Opdrachtgevers vragen immers in toenemende mate om bewijs dat training of coaching langdurig effect heeft.

Op www.personaltrigger.com kunnen trainers en coaches berekenen hoeveel zij extra kunnen verdienen door gebruik te maken van de tool.

Over Personal Trigger
Personal Trigger is opgericht door Eric Simons, trainer, coach en vennoot bij Teamric Training en Coaching. Vanuit zijn eigen behoefte om overgedragen kennis, inzichten en vaardigheden beter te borgen bij cliënten heeft bij de Personal Trigger ontwikkeld. Personal Trigger is webbased software die het mogelijk maakt om volledig geautomatiseerd sms-berichten en e-mails op vooraf ingegeven tijden te versturen naar cursisten of deelnemers aan een coachingtraject. Zo kan het effect van een training of coaching aanmerkelijk worden verlengd. Kijk voor meer informatie op http://www.personaltrigger.com

Meer informatie:
Eric Simons, tel. 0346-251600, e-mail: info@personaltrigger.com