Tag Archive for kinderopvang

De Kwaliteitswijzer Kinderopvang staat online!

De Kwaliteitswijzer Kinderopvang laat zien hoe een kinderdagverblijf scoort op verschillende criteria. Ook kunt u Amsterdamse kinderdagverblijven onderling met elkaar vergelijken.

De kwaliteitswijzer bevat gegevens van alle ruim 400 kinderdagverblijven in Amsterdam. Voor ouders die op zoek zijn naar een kinderdagverblijf, helpt de kwaliteitswijzer bij het maken van hun keuze. De informatie is ook voor ouders die al een kind op een kinderdagverblijf hebben en meer inzicht willen in de kwaliteit van de opvang. De kwaliteitswijzer kinderopvang is te vinden op www.amsterdam.nl/kinderopvang.

De kwaliteitswijzer is tot stand gekomen is samenwerking met ondernemers uit sector, ouders, brancheorganisaties, wetenschappers en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Stadsdeel Amsterdam-Zuid (via Nieuwsbank)

Dé oplossing tegen bezuiniging kinderopvang?

29 november 2012 – Op dinsdag 4 december om 13:30 uur in de hal van de Tweede Kamer in Den Haag, overhandigen kinderen een oplossing tegen de geplande bezuiniging op de oudertoeslag voor de kinderopvang. Dit gebeurt op unieke en mediagenieke wijze.

Geplande bezuiniging
In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid haar bijdrage aan de kinderopvang steeds verder teruggedraaid. Voor 2013 staat een verdere bezuiniging op oudertoeslag voor de kinderopvang gepland. Dit beperkt de arbeidsparticipatie. Ook missen kinderen hierdoor het pedagogisch klimaat van de
kinderopvang.

Budgetneutrale oplossing voor begrotingsbehandeling SZW
De oplossing ligt voor handen. Zodanig zelfs, dat maar liefst zes samenwerkende partijen uit de branche een gezamenlijk appel doen aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij wordt gewezen op een budgetneutrale manier om de geplande bezuinigingen te terug te draaien bij de aanstaande begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een prachtig vooruitzicht voor werkend Nederland.

Kerncijfers Kinderopvang
o 800.000 kinderen gaan naar de kinderopvang
o 1,5 miljoen ouders maken gebruik van de kinderopvang
o 80.000 mensen werken in de kinderopvang
o Geplande bezuiniging: 205 miljoen euro, waardoor vanaf een inkomen van 17.230 euro de Rijksbijdrage alweer wordt verlaagd

Zes samenwerkende partijen
Aankomende dinsdag presenteren werknemers- en ouderorganisaties (Vergelijk dekinderopvang.nl, Voor werkende moeders, FNV en Abvakabo FNV) de oplossing aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast doen zes samenwerkende partijen (eerder genoemde plus Brancheorganisatie Kinderopvang, VNO-NCW) komende week een appel op de politiek door middel van een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Uitnodiging
De samenwerkende partijen nodigen vertegenwoordigers van de pers van harte uit om aanwezig te zijn bij overhandiging door de kinderen van de oplossing tegen de bezuiniging aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De overhandiging vindt plaats op unieke en mediagenieke wijze. Verschillende organisaties zijn aanwezig om toelichting te geven op de voorstellen tegen de bezuiniging op de kinderopvang.

Bron: via Nieuwsbank.nl

De vraag naar kinderopvang neemt af

De vraag naar kinderopvang zal dit jaar en volgend jaar met zeker 10 tot 15 procent afnemen. Door overheidsbezuinigingen, de economische crisis en flexibelere werktijden van ouders zijn wachtlijsten als sneeuw voor de zon verdwenen.

De opvangsector kampt nu met overcapaciteit, meldt het economisch bureau van de ING. In 2007 groeide het aantal kinderen dat wordt opgevangen nog met meer dan 40 procent. Daarna nam de jaarlijkse groei geleidelijk af. Om kosten te drukken proberen steeds meer ouders hun kroost tijdelijk bij opa’s, oma’s of buren onder te brengen.
Sterke daling

Uit cijfers van brancheorganisatie Kinderopvang blijkt dat circa 85 procent van de dagverblijven in het derde kwartaal van dit jaar inmiddels te maken heeft met vraaguitval. Vooral in Zuid-Limburg en Oost-Groningen is een sterke daling te zien. In grote steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht blijft het aantal kinderen in de opvang meer constant.

Omdat het ministerie van Sociale Zaken constateert dat moeders ondanks deze terugloop nauwelijks minder gaan werken, worden geplande overheidsbezuinigingen gewoon doorgezet. Kinderopvang wordt daardoor steeds duurder, klaagt de branche. In 2011 was een modaal gezin gemiddeld nog 116 euro per maand aan professionele opvang kwijt. Dit jaar is dat opgelopen tot 153, en volgend jaar bedragen de kosten naar verwachting 168 euro.

Bron: RTL Nieuws (www.rtl.nl)