Tag Archive for emigreren naar Curaçao

Steeds meer mensen emigreren naar Suriname en Bonaire of verhuizen naar Curaçao

Uit recente cijfers is gebleken dat steeds meer Nederlanders emigreren naar Suriname en Bonaire. Daarbij staat verhuizen naar Curaçao op de tweede plaats. Het CBS meet jaarlijks hoeveel Nederlanders er emigreren en naar welk land zij vertrekken. De metingen worden vanaf 2003 verricht en tonen dat er een jaarlijkse groei is.

CBS: Een groot deel van de Nederlanders emigreren per jaar naar Bonaire of Suriname
Ieder jaar groeit het aantal Nederlanders dat verhuisd naar een ander land. Het gaat om meer dan honderdduizend Nederlanders per jaar. Vooral het verhuizen naar Curaçao of het emigreren naar Suriname en Bonaire blijkt populair. Over het geheel lijken de cijfers iets af te nemen. In 2014 gaven minder Nederlanders aan plannen te hebben om te verhuizen. Degene met plannen om te verhuizen of emigreren geven aan dat Curaçao, Bonaire en Suriname hoog in de ranglijst staan.

De reden voor vertrek
Het emigreren naar een ander land is niet zomaar een keuze. Vaak gaat hier lang beraad aan vooraf. Als hoofdreden voor het vertrek wordt werk gegeven. Ook is de emigratiewens afhankelijk van leeftijd. Meer jongeren dan ouderen geven aan te willen emigreren naar Suriname of Bonaire. Ondanks dat rust, ruimte en natuur minder als reden worden opgegeven, biedt een land als Curaçao dit wel en is dit voor de specifieke groep dat naar het land wil verhuizen een belangrijke reden. Ook wegens het volgen van een opleiding wordt naar het buitenland verhuisd. 

Nederlanders blijven emigreren: onder meer naar Curaçao

Nederlanders blijven massaal emigreren, onder meer naar Curaçao. Al voor het vierde jaar op rij heeft het CBS een toename gemeten in het aantal Nederlanders dat besloot het leven over de grens voort te zetten. Opvallend is dat ook het emigreren naar de (voormalige) Nederlandse Antillen ook weer is toegenomen.

CBS: meer dan honderdduizend Nederlands emigreren per jaar
Bij de jaarlijks metingen van het CBS bleek dat er meer dan honderdduizend Nederlanders per jaar emigreren bijvoorbeeld naar Curaçao. Dit is al sinds 2003. Het aantal Nederlanders dat zijn of haar geluk over de grens zoekt, groeit bovendien bijna ieder jaar verder. Al vanaf 2009 is er ieder jaar weer sprake geweest van een groei in de emigratie. Ook in 2013 emigreerden er weer meer Nederlanders dan in 2012. Het totale aantal emigranten betrof afgelopen jaar 145.669, waar dit in 2012 nog 144.491 was.

Nederlanders emigreren meer naar voormalige Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname
Opvallend is dat er ook afgelopen jaar weer meer Nederlanders besloten te emigreren naar de voormalige Nederlandse Antillen – Bonaire, Sint Maarten en Curaçao –, Aruba en Suriname. Waar er in 2012 nog 2.997 Nederlanders hun geluk gingen beproeven in de Nederlandse Antillen of Aruba, kozen er in 2013 liefst 3.450 landgenoten ervoor om de oversteek te maken. Ook Suriname was weer populairder dan een jaar ervoor. In 2012 besloten 1.564 Nederlanders te emigreren naar Suriname, een jaar later waren dit er 1.656.

Redenen voor emigrerende Nederlanders
De laatste keer dat het CBS onderzoek deed naar de redenen voor het emigreren van Nederlanders –in 2008 – doken ruimte, rust, stilte en natuur als voornaamste motieven op om het geluk elders in de wereld te zoeken. Echter kwam de Emigratiebeurs in 2011 tot een andere conclusie. “Als gevolg van de crisis en de maatregelen die het kabinet hebben genomen, denkt ruim 3% (500.000 Nederlanders) er serieus over na om te vertrekken en het geluk elders te zoeken”, werd Tom Bey, de directeur van de Emigratiebeurs, toentertijd geciteerd.