Tag Archive for depressief test

De depressietest

We spreken in de volksmond al snel van een depressie wanneer iemand zich somber of slecht voelt. Er is echter pas sprake van een depressie wanneer de klachten voor een lange termijn aanblijven en de persoon geen positieve vooruitzichten meer heeft. Er is nu een online depressietest die u snel kunt vertellen of de kenmerken van een depressie vertoont.

Cijfers over depressie

In Nederland heeft een relatief grote groep mensen te maken gehad met een depressie, namelijk zo’n 20% van de bevolking. Op dit moment wordt geschat dat ongeveer 6% van de Nederlanders depressief is. Ook is gebleken dat vrouwen vaker aan een depressie lijden dan mannen. Er is nog geen uitsluitsel waarom dit zo is maar er word geopperd dat het te maken heeft met de verschillen in hormonen tussen mannen en vrouwen. Ook is het zo dat laagopgeleide en werklozen eerder last hebben van een depressie dan hoogopgeleiden of mensen met een baan. Dit lijdt namelijk tot zorgen over geld en leefomstandigheden. Ongeveer de helft van alle gevallen valt later in zijn of haar leven weer terug in een depressie. Een klein deel van de mensen heeft te maken met een chronische depressie waardoor de kans op zelfmoordneigingen toeneemt.

Doe de depressief test

Om nu een depressie snel en makkelijk te herkennen is er depressief test. Deze test gaat na of de symptomen van een depressie vertoont aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit vragen die ingaan op uw gedrag en gevoelens. U kunt de depressietest anoniem maken. De depressie test is de ideale tool om snel een eenvoudig te kijken of u de kenmerken van een depressie vertoont.