Oranje Vermogensmanagement BV over Vermogensbeheer

Mijn vermogensbeheerder failliet! Wat nu? wat zijn de directe gevolgen voor mij als belegger?

Vermogensbeheerders kunnen inderdaad worden aangeklaagd door ontevreden beleggers. Zij kunnen compensatie eisen. Moet mijn vermogensbeheerder dan betalen? en wat gebeurt er met mijn beleggingen als hij daardoor failliet gaat?

De ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening constateert een toename in het aantal geschillen ten opzichte van vorig jaar. De meeste geschillen worden direct ongegrond verklaard. Ontevreden beleggers kunnen niet zomaar hun verliezen proberen te laten compenseren via hun bank of vermogensbeheerder. Maar zijn bestaan ook geschillen waar een belegger, achteraf, in zijn recht stond en een duidelijke “case” had en zijn vermogensbeheerder terecht had aangesproken op een falend beleid en toezicht.

Wettelijk is vastgelegd dat het belegd vermogen van een particuliere belegger moet worden afgescheiden van het vermogen van de bank. Dit wordt bereikt door een aparte effectenrekening op naam te stellen van de belegger en de in bewaarneming van de effecten onder te brengen in een aparte BV/NV. Dit betekent in geval van een faillissement dat de effecten buiten de boedel vallen van de bank. De belegger kan opdracht geven om zijn effectenportefeuille vervolgens overhevelen naar een andere bank naar zijn keuze. Gaat de vermogensbeheerder failliet dan kan de belegger er voor kiezen de beleggingen zelf kan gaan beheren of een andere beheerder in te schakelen.

Met een faillissement van de vermogensbeheerder betekent dus niet automatisch dat men de beleggingen kwijt is.

Comments are closed.