Makkelijker laag btw-tarief voor schilder

Het wordt gemakkelijker om het lage btw-tarief van 6 procent te hanteren voor het werk van een schilder en / of een stukadoor. Nu is het nog nodig om daarvoor een bewijs te leveren dat de woning ouder is dan 2 jaar, maar dat wordt in principe afgeschaft.

Ouderdomsverklaring

Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers woensdag laten weten. De zogeheten ‘ouderdomsverklaring’ van de woning moest worden meegestuurd naar de Belastingdienst, maar die gaat de gegevens nu zelf controleren bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of in de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Weekers volgt met de maatregel een oproep van het Actal, de instantie die poogt de administratieve lasten terug te dringen.

Verlaagd BTW tarief

Voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar, geldt een verlaagd BTW tarief van 6%. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, kan een ouderdomsverklaring door de opdrachtgever worden ondertekend en bewaard door de uitvoerder. Dit hoeft straks slechts bij uitzondering nog te gebeuren omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt.

Om te verifiëren of het verlaagde BTW tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van 2 jaar, mag de schilder/stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever. Weekers gaat hiermee in op een suggestie van Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk).

Comments are closed.