Het nieuwe leidinggeven

Dit artikel gaat niet over een nieuwe manier van werken voor loodgieters, maar voor ondernemingen in het algemeen. Het scherp houden van de vitaliteit van de organisatie is van groot belang voor bedrijven, op die manier wordt de voorsprong op de concurrentie behouden en beter nog uitgebouwd. De afgelopen jaren wordt leidinggeven steeds vaker gezien als het delegeren van taken aan, dit heeft echter nog wat extra’s nodig. Het is bij het delegeren namelijk belangrijk dat er de juiste condities aanwezig zijn om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te stimuleren. Een andere trend in managementsland is dat organisaties steeds platter worden. Vertrouwen is hier belangrijk in, maar hoe kan je juiste condities scheppen voor een moderne organisatie?

Het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers dient gestimuleerd te worden. Als u als leidinggevende vertrouwen geeft in de kunsten en kunde van uw medewerkers zal dit toenemen. Neem input die mensen leveren serieus en betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven.

Lever goede feedback, dit dient zowel in positieve als verbeterende vorm geleverd te worden. Feedvack is een goede manier om medewerkers te prikkelen en de juiste kant op te sturen. Complimenten laten zien dat een medewerker de juiste weg bewandeld.

Het is een kunst om de juiste vragen te stellen. Deze dienen vooral in een coachende vorm aangeleverd te worden. Die een beroep op het probleemoplossend vermogen van een medewerker.

Een team wordt pas een team als men leert samenwerken. Zorg voor een goede teamband waarin je samen de concurrentie te lijf gaat. Interne communicatie speelt een grote rol in dit proces.

Het monitoren van resultaten is belangrijk, stuur dan ook op output en voortgang. Geef aan wat belangrijk is en zorg dat hier op gefocust wordt.

Resumerend is het nieuwe leidinggeven dus een mix van delegeren en loslaten aan de ene kant, maar andere kant ook duidelijk communiceren van verwachte resultaten en het monitoren van output.

Bron: carrierepoort

Comments are closed.