Het doel van data analyse methode

Datamining is een data analyse methode. Bijvoorbeeld, het gedrag van de consumenten kan worden geanalyseerd en hierdoor kunt u besluiten wat de beste aanpak voor promotie van uw product is. Uit een grote berg data wordt de meeste relevante informatie gehaald en deze wordt in een model verwerkt. Uit dit model kunnen conclusies worden getrokken en op basis van deze conclusies kunt u de juiste beslissingen nemen.

Het doel van deze data analyse methode is een profiel opstellen door middel van het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in een grote hoeveelheid gegevens. Deze vele gegevens kunnen bestaan uit gegevens die al eerder verzamelt zijn (bijvoorbeeld het koopgedrag van consument, symptomen bij patiënten, etc) of resultaten van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken. Deze worden dan vergeleken en geherinterpreteerd. Hieruit worden gedetailleerde modellen gemaakt waar u uw volgende stappen op kunt baseren.

Professionele data analyse

Black Brick is een bedrijf dat data analyseert. Dit bedrijf maakt gebruik van datamining. Ze gebruiken vaak data om het gedrag van consumenten te voorspellen. Dit doet het bedrijf op basis van alle relevante data waarover uw bedrijf beschikt. Zo gewenst, kan Black Brick dit nog aanvullen met gegevens verkregen via externe bronnen.
Als u meer informatie over Black Brick wilt, dan kunt u dat vinden op www.blackbrick.nl. Hier kunt u informatie vinden en kunt u contact met het bedrijf opnemen.

Comments are closed.