Een bedrijfsplan maken voor gevestigde ondernemers

Voor ondernemers die al een poosje bezig zijn lijkt het geen voor de hand liggende activiteit maar toch kan het juist voor hen een bijzonder winstgevende bezigheid zijn. Een bedrijfsplan maken voor een bestaande onderneming geeft veel meer inzicht in de te volgen koers voor de komende periode. Juist het gebruiken van alle opgedane kennis en ervaring van de ondernemer en zijn eigen bedrijf over de afgelopen jaren voegt veel waarde toe. In het bijzonder geldt dit natuurlijk indien er al een ondernemingsplan was gemaakt voor de start van het bedrijf. Een ondernemingsplan maken nadat het bedrijf enige tijd bestaat geeft dan natuurlijk ten eerste een uitstekende vergelijking met de oorspronkelijke plannen en verwachtingen. Met de ervaring opgedaan kunnen vragen beantwoord worden zoals waarom bepaalde omzet of winstmarges niet zijn behaald, welke doelgroepen zijn niet of onvoldoende bereikt en waarom? Zijn er bepaalde producten of diensten die het slechter deden dan verwacht? Of zij er bij die het juist beter hebben gedaan? Door de oorspronkelijke verwachtingen en plannen te toetsen aan de antwoorden van nu kan een goed inzicht worden verkregen van het waarom. Met die vraag beantwoord wordt het vervolgend ook een stuk gemakkelijker om acties te bedenken die de oorspronkelijke doelstellingen wel haalbaar maken. Of misschien duidelijk maken dat ze niet haalbaar zijn en moeten worden vervangen door andere, beter realiseerbare doelen.

Een nieuw bedrijfsplan maken maakt de huidige kennis en ervaring zichtbaar

Dit helpt om deze kennis en ervaring om te zetten in bewuste acties voor de toekomt. Op die manier voorkomt de ondernemer dat het gezegde al doende leert men beperkt wordt tot wel het doende deel maar niet het lerende deel. Juist door te leren van ervaringen, fouten en successen wordt ene ondernemer een beter ondernemer. Daarom is het de moeite en de tijdsinvestering waard die een bedrijfsplan maken met zich meebrengt. Zeker als de ondernemer zijn kennis en ervaring aanvult met de ervaringen van anderen. Veel ondernemers vertellen hun ervaringen op discussieplatforms zoals  Higerlevel of ikwordtondernemer. Een ervaren ondernemer kan deze verhalen vaak goed op waarde inzicht en er zijn voordeel mee doen en een nieuw bedrijfsplan maken  om zo zijn onderneming een nog betere toekomst te geven.

Comments are closed.