Contractenrecht advocaat

Wanneer je een conflict hebt over een afgesloten contract en je komt er met de andere partij niet meer uit dan kun je een beroep doen op een contractenrecht advocaat. Deze is gespecialiseerd in het contractrecht en weet welke regels gelden bij contracten. Natuurlijk is een minnelijke schikking tussen twee partijen altijd het meest gunstig, ook financieel, maar soms kan het niet anders.

De wet staat boven een contract

Wat je je bij een contract altijd moet realiseren is dat de wet boven een contract staat. Dat betekent dat een contract geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet. Als voorbeeld: In de wet staat dat een raskat na de verhuizing naar de nieuwe eigenaren gezond moet zijn volgens de fokker en de dierenarts. Als het dier toch ziek wordt is de fokker hiervoor aansprakelijk, tenzij deze kan aantonen dat de ziekte van het dier hem niet kan worden verweten. Een fokker kan dus in een verkoopcontract van een kitten zetten dat medische kosten na de verhuizing voor rekening van de eigenaar zijn, maar de wet schrijft iets anders voor. Het contract is dan op dit punt nietig.

Eerst in gebreke stellen

Voordat je een rechtszaak aanspant omdat iemand een bepaling in een contract niet nakomt, moet eer een ingebrekestelling worden gestuurd met een redelijke hersteltermijn. Een contractenrecht advocaat kan je hierbij behulpzaam zijn. Soms maakt een brief van een advocaat indruk op de tegenpartij en is een gang naar de rechter niet meer nodig omdat hij alsnog zijn verplichtingen nakomt.

Comments are closed.