Tag Archive for transport

Groupage en volle ladingen koeltransport binnen Europa

Binnen Europa is er een almaar groeiende vraag voor koeltransport. Dit geldt zeker voor de kerstperiode. Koel- en vriestransport zijn dan zeer gewild om dat grote hoeveelheden gekoelde goederen worden gehandeld in Europa. Het is ook vaak mogelijk om met deelladingen te werken. Dit wordt ook wel groupage genoemd. Dit kan bij Jawimex Logistics al vanaf één pallet. Het koeltransport wordt op deze manier voor meerdere bedrijven ineens uitgevoerd. Dit biedt voordelen voor zowel het transportbedrijf als zijn klant. Het is natuurlijk ook mogelijk om meteen grote hoeveelheden te laten vervoeren.

Voordelen groupage koeltransport
Wat zijn deze voordelen voor groupage dan? Met koeltransport hoeft de klant bijvoorbeeld niet per se grote hoeveelheden te laten vervoeren, maar is het ook mogelijk dit in kleinere hoeveelheden te doen. Voor de transporteur is het voordeel dat niet het hele wagenpark uit hoeft te trekken voor enkele pallets, maar dat alles in één koeltransport meegenomen kan worden. Door een fijnmazig Europees distributienetwerk is het mogelijk om dit toch in korte tijd te realiseren.

Wat wordt dan vervoerd?
Wat wordt nu doorgaans gekoeld vervoerd binnen Europa? Vaak gaat het om producten zoals vlees, vis, eieren, kaas, zuivel, groente, fruit, chocolade en nog veel meer. Al deze producten moeten wel via koeltransport naar de plaats van bestemming worden gebracht, anders vergaan ze. Om koeltransport te moeten uitvoeren, moet wel voldaan worden diverse voorwaarden. Zo moet de koeling bijvoorbeeld bewezen van hoge kwaliteit zijn.

Exceptioneel transport voor iedereen beschikbaar

Wanneer extreem grote goederen vervoerd moeten worden, is het raadzaam om een deskundig bedrijf op het gebied van exceptioneel transport in te schakelen. Onder exceptioneel transport wordt het transport verstaan dat afwijkt van de wettelijke standaarden. Hiermee bedoelt men een lading die te groot, te zwaar, te breed en/of te hoog is om op een normale manier te vervoeren.

Deskundigheid en veiligheid noodzakelijk bij exceptioneel transport
Het vervoeren van uitzonderlijk grote en/of zware goederen vergt een deskundig plan van aanpak en ervaren chauffeurs die precies weten wat er wel en niet mogelijk is met het voertuig en de lading.  Aan de hand van de soort lading wordt bepaald wat voor soort materiaal het best geschikt is om alle goederen veilig van a naar b te kunnen vervoeren. Aan dit materiaal worden extreem hoge eisen gesteld en vaak wordt er gekozen voor semi-diepladers, bakwagens, plywood- platform of schuifzeilen trailers. Bij deze keuze  wordt er altijd gekeken wat de meest veilige en efficiënte manier van exceptioneel transport is. Zo kan er correct worden geanticipeerd wanneer er zich onverwachte situaties voordoen.

Beperking van verkeersoverlast door plannen van de route
Het vervoeren van grote en zware ladingen kan in sommige gevallen onderweg zorgen voor verkeersoverlast. Een deskundige op het gebied van uitzonderlijk vervoer zal een bepaalde route opstellen waarlangs het transport moeiteloos plaats kan vinden. Hierbij worden bijvoorbeeld lage tunnels en andere wegbeperkingen vermeden. Door hier vooraf rekening mee te houden, zal het vervoer van kostbare goederen minder vertraging opleveren en kan er onderweg minder fout gaan.

Specialisten nodig bij Machinetransport

Machinetransport moet zorgvuldig plaatsvinden, vaak hebben machines veel gewicht en onconventionele vormen. Om deze binnen Europa te vervoeren zijn geschikte wagens nodig met specialisten achter het stuur. Daarbij is laden en lossen een uitdaging dat aan de experts overgelaten dient te worden. Lynkz Transport is zo een organisatie, dat gespecialiseerd is in speciaal vervoer. Vaak wordt een schuifzeilentrailer ingezet om een machine te vervoeren omdat deze voldoende draagkracht heeft en flexibel ingezet kan worden.

Een schuifzeilentrailer is de beste optie voor machinetransport
De voordelen van de inzet van een schuifzeilentrailer lopen uiteen van flexibiliteit tot instelbaarheid. Vooral voor machinetransport zijn dit essentiële onderdelen. Een machine heeft vaak een onconventionele vorm en is zwaar. De vormen die uitsteken dienen het andere verkeer op de weg niet te hinderen daarbij is het zaak beschadigingen aan de machine te voorkomen. Bij machinetransport biedt het uitkomst als de trailer verbreedt kan worden en dat deze verhoogt kan worden. Daarbij is een vlakke vloer met rijplaten belangrijk. Lynkz Transport heeft een wagenpark waaronder schuifzeilentrailers die deze belangrijke elementen bevatten.

Ervaren chauffeurs
Naast de juiste trailers is het zaak om ervaren chauffeurs in te zetten bij machinetransport. Binnen Europa rijden de chauffeurs van Lynkz met machines in verschillende uitvoeringen. Deze chauffeurs kennen het wegennet en hebben de ervaring om met verschillende verkeersituaties om te gaan om machinetransport in goede banen te leiden.