Tag Archive for NEN 3140

De NEN 3140 inspectie levert belangrijke informatie op

Naar blijkt uit de NEN 3140 inspectie is dat meerdere instanties in de zorg de regels niet goed naleven. Er dient bijvoorbeeld één installatieverantwoordelijke voor een installatie te worden aangewezen. In de praktijk wordt dit door meerdere werknemers op zich genomen. De rapporteurs van de NEN 3140 inspectie geven aan dat een installatie door meer bevoegde mensen moet worden gebruikt. Er dient dan één installatieverantwoordelijke aanwezig te zijn. Dit hoeft niet iemand van de organisatie zelf te zijn. Deze opdracht mag ook worden gegeven aan een elektrotechnisch installatiebedrijf dat hiervoor opgeleide personen in dienst heeft.

Na inspectie van de NEN 3140 blijkt dat andere installaties wel in orde zijn
Bij de gedane NEN 3140 inspectie is ook gekeken naar andere installatiedelen, zoals brandmelding en -detectie, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, en alarm- en klimaatinstallaties. De zorginstanties die zijn onderzocht bleken deze onderdelen wel in orde te hebben.

Financiële situatie hoofdreden voor het overtreden van de regels
Dat elektrotechnische installaties niet volgens inspectie van de NEN 3140 worden beheerd is een feit. Uit de inspectie naar de naleving van NEN 3140 blijkt dat de zorgelijke financiële situatie van de zorginstellingen in de vaak de oorzaak is voor het niet naleven van de regels. Ronald Dercksen, Business Development Manager bij Alewijnse, adviseert zorginstanties daarom om actief te zoeken naar een effectieve en kostenbesparende manier om de installaties te beheren. “In de rol van gedelegeerd installatieverantwoordelijke garanderen wij de optimale werking van primaire zorgprocessen. Wij focussen daarbij op volledige implementatie van de norm NEN 3140. De uitdaging ligt in het realiseren van continue veiligheid tegen realistische kosten”, aldus Dercksen. Daarbij wijst hij onder meer op het inschakelen van een derde partij. 

NEN 3140 voldoet vaak niet binnen de zorgsector

De inspecties volgens de NEN 3140 norm, die in de zorg zijn uitgevoerd hebben aangetoond dat de helft van de betreffende instanties de elektrotechnische installaties niet op orde hebben. Technisch dienstverlener Alewijnse bracht dit nieuws naar voren. Op het congres van Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg kwam dit naar voren naar aanleiding van het onderzoek.

 

De NEN 3140 norm wordt in veel instanties maar gedeeltelijk nageleefd

Naar blijkt uit de NEN 3140 inspectie is dat meerdere instanties kiezen om in plaats van één installatieverantwoordelijke voor een installatie aan te wijzen. Op deze manier wordt het in de norm wordt aanbevolen. In plaats daarvan worden een deel van de installaties beheerd door meerdere mensen. De rapporteurs van de NEN 3140 inspectie geven aan dat een installatie door meer bevoegde mensen moet worden gebruikt. Er dient dan één installatieverantwoordelijke aanwezig te zijn. Dit hoeft niet iemand van de organisatie zelf te zijn. Deze opdracht mag ook worden gegeven aan een elektrotechnisch installatiebedrijf dat hiervoor opgeleide personen in dienst heeft.

 

Financiële situatie zorginstellingen reden voor niet naleven regels

Dat elektrotechnische installaties niet volgens NEN 3140 worden beheerd is een feit. Uit de inspectie blijkt dat de penibele financiële situatie van de zorginstellingen in de meeste gevallen de oorzaak is voor het niet naleven van de regels. Ronald Dercksen, Business Development Manager bij Alewijnse, adviseert zorginstanties daarom om actief te zoeken naar een effectieve en kostenbesparende manier om de installaties te beheren. “In de rol van gedelegeerd installatieverantwoordelijke garanderen wij de optimale werking van primaire zorgprocessen. Wij focussen daarbij op volledige implementatie van de norm NEN 3140. De uitdaging ligt in het realiseren van continue veiligheid tegen realistische kosten”, aldus Dercksen. Daarbij wijst hij onder meer op het inschakelen van een derde partij.

 

Uit het onderzoek blijkt dat andere installaties wel in orde zijn

Er is bij het gedane onderzoek ook gekeken naar andere installatiedelen, zoals brandmelding en -detectie, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, en alarm- en klimaatinstallaties. De zorginstanties die zijn onderzocht bleken deze onderdelen veelal in orde te hebben.

NEN 3140 inspecties in zorg: helft voldoen niet aan de normen

NEN 3140 inspecties in de zorg hebben aangetoond dat de helft van alle instanties de verantwoordelijkheid rondom de elektrotechnische installatie niet op orde hebben. Dit meldde technisch dienstverlener Alewijnse, initiator van het onderzoek, op het congres van Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg.

NEN 3140 vaak maar gedeeltelijk gevolgd
Uit de NEN 3140 inspectie blijkt onder meer dat veel instanties er voor te kiezen om in plaats van één installatieverantwoordelijke voor een installatie aan te wijzen – zoals het in de norm wordt aanbevolen – om verschillende mensen een deel van de installaties te laten beheren. De rapporteurs van de NEN 3140 inspectie benadrukken dat een installatie door meer bevoegde mensen mag worden gebruikt. Wel dient er dan één installatieverantwoordelijke aanwezig te zijn. Dit hoeft echter niet per se iemand van de zorginstelling te zijn. Deze verantwoordelijkheid mag ook worden gegeven aan een elektrotechnisch installatiebedrijf dat hiervoor opgeleide personen in dienst heeft.

Andere installatiedelen meestal wel in orde
Bij het grootschalige onderzoek werd ook gekeken naar andere installatiedelen, zoals brandmelding en -detectie, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, en alarm- en klimaatinstallaties. Bij de meeste zorginstellingen waren deze delen wel in orde.

Financiële situatie zorginstellingen boosdoener
Uit de inspectie blijkt dat de penibele financiële situatie van de zorginstellingen in de meeste gevallen de oorzaak is voor dat elektrotechnische installaties niet volgens NEN 3140 worden beheerd. Ronald Dercksen, Business Development Manager bij Alewijnse, adviseert zorginstanties daarom om actief te zoeken naar een effectieve en kostenbesparende manier om de installaties te beheren. Hij wijst daarbij onder meer op de mogelijkheid van het inschakelen van een derde partij. “In de rol van gedelegeerd installatieverantwoordelijke garanderen wij de optimale werking van primaire zorgprocessen. Wij focussen daarbij op volledige implementatie van de norm NEN 3140. De uitdaging ligt in het realiseren van continue veiligheid tegen realistische kosten”, aldus Dercksen.