Nieuwe tool om opbrengst zonnepanelen te voorspellen

Steeds meer huishoudens maken gebruik van zonnepanelen. De duurzame functie van zonnepanelen is erg populair. Maar kan het uit om zonnepanelen te laten plaatsen? Op dit moment wordt er door de Universiteit Utrecht een nieuwe tool ontwikkeld om de opbrengst van zonnestroom uit PV-installaties (zonnepanelen) te voorspellen. De Universiteit Utrecht doet dit samen met Ecofys en KEMA en wil met deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren aan het kosteneffectief inpassen van de sterk toenemende productie van zonnestroom.

Hoe werkt de nieuwe tool?

De voorspelling moet nauwkeuriger worden dan tot nu toe mogelijk is. Dit wordt gedaan door de sensorfunctie van de bestaande zonnepanelen slim te benutten. De tool gebruikt weersvoorspellingen en meetgegevens om de hoeveelheid zonlicht te voorspellen. Uit deze voorspelde hoeveelheid zonlicht bepaalt een zonnepaneel model vervolgens de voorspelde opbrengst aan zonne-energie. Als er meerdere zonnepanelen verspreid zijn rond een bepaalde locatie, kan de meteorologische toestand rondom die locatie worden bepaald. Zo kan de verwachte hoeveelheid zonlicht voor de nabije toekomst op die plek worden berekend.

Sterke groei zonnepanelen verwacht

Vooral na 2009 heeft er een plotselinge stijging plaatsgevonden van de installatie van zonnepanelen. Een aanmerkelijk deel van deze groei heeft plaatsgevonden zonder subsidie. Dit is een teken dat zonne-energie kan concurreren met conventionele elektriciteitsbronnen, waardoor de komende jaren een sterke groei wordt verwacht. De beperking van beschikbare subsidies, die eerder bepalend was voor de groei van het aantal zonnepanelen, is hiermee namelijk weggevallen. Steeds meer gezinnen kiezen ervoor om zonnepanelen te laten installeren. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat duurzaamheid en bewust leven belangrijker wordt, ook bespaart het op de lange termijn veel geld.

Bron: Zonnepanelen Expres

Comments are closed.