Nederlandse huishoudens hebben grote klusplannen

Woonconsumenten zijn op de woningrenovatiemarkt de belangrijkste opdrachtgever voor de bouwsector. Ruim de helft van de huishoudens heeft klusplannen voor de komende twee jaar. Gemiddeld gaan zij respectievelijk 1.520 en 3.121 euro besteden aan woningonderhoud en woningverbetering.

Veel type klussen worden echter door de huishoudens zelf of door vrienden/familie gedaan. Professionals kunnen klussen naar zich toetrekken door scherp te prijzen, flexibel te klussen en door hun expertise te benadrukken. Dat blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2012/2013.

Kansen

Slechts 38 procent van de huishoudens heeft helemaal geen klusplannen in de komende twee jaar. Nog eens zeven procent weet het niet of heeft geen mening. Het kluspotentieel (55 procent) biedt kansen voor menig fabrikant, bouwmarkt en klusbedrijf. Zij hebben echter niet bij alle typen huishoudens en consumenten evenveel kans om bezocht of ingehuurd te worden. Zo gaan woningeigenaren overduidelijk meer klussen dan huurders, evenals de mensen met een hoger inkomen. Logischerwijs hebben ervaren klussers ook meer op de planning staan dan niet-klussers of klussers. Meest populaire klussen zijn schilderen, behangen, tegels leggen en werkzaamheden in de tuin.

Zelf doen of laten doen?

Huishoudens die plannen hebben om te gaan verbouwen moeten nog beslissen of ze de klussen zelf gaan uitvoeren of dat ze het laten doen. Per klus is gevraagd of consumenten het zelf gaan doen, laten doen door hun partner, laten doen door vrienden/bekenden of door een professional. De klussen zijn hiervoor gegroepeerd per type klus. Woonconsumenten doen vooral de kleine binnenklussen, zoals schilderen en behangen, zelf. Ook worden daar vaak partners, familie en vrienden voor ingeschakeld. Buitenklussen en de tuin worden al iets minder vaak zelf gedaan. Voor bijvoorbeeld het schilderen of voegen schakelt gemiddeld 16 procent al een professional in. Opvallend is dat veel woonconsumenten familieleden of vrienden hebben die goed zijn in klussen in de tuin, zoals tegels leggen.
Het is lang niet vanzelfsprekend dat de professional wordt ingeschakeld bij klusplannen van consumenten. Bij het vervangen van een complete badkamer, bij dakonderhoud schakelt men wel snel een dakdekker in. Bij grote binnenklussen zoals het vervangen van kozijnen, of het aanleggen van verwarming gebeurt dat vaak ook. Dat zijn natuurlijk ook grote en vaak specialistische klussen, waarover de kennis bij consumenten geregeld zal ontbreken.

Controle, prijs en vertrouwen

Verreweg de belangrijkste reden voor huishoudens om een klus zelf uit te voeren is het kostenaspect (81 procent). Zelf doen is immers goedkoper dan een professional inschakelen. Verder geeft ruim de helft aan dat ze dan ook zelf kunnen bepalen wanneer de klus wordt uitgevoerd en 17 procent heeft zelfs meer vertrouwen in hun eigen kunnen dan in de expertise van een professional.
Bij veel klussen is er ook een aanzienlijk percentage dat nog niet weet door wie ze een klus laten uitvoeren. Daar liggen de kansen voor uitvoerende bouwpartijen. Zij kunnen de groep die twijfelt of ze een professional gaan inhuren over de streep trekken door scherp te prijzen, te laten zien hoeveel kennis er in huis is en door zich flexibel op te stellen in de planning van een klus.

Comments are closed.