Kindercoaching

Kindercoaching

Steeds meer kinderen zitten niet lekker in hun vel. Ze zijn druk, kunnen zich niet concentreren of voelen zich gewoon niet op hun gemak. Het kan zijn dat zij wat missen, maar wat? Om daar achter te komen kan kindercoaching de oplossing zijn. Je kunt er met kindercoaching achter komen wat er met een kind is, waar het kind aan denkt en wat er zich afspeelt in het hoofd van je kind. De kindercoaching kan in verschillende situaties worden toegepast, bijvoorbeeld als kinderen een probleem hebben met het leren, of wanneer zij niet zo goed weten hoe ze met een bepaalde situatie om moeten gaan. Het kan voor ouders dan lastig zijn om grip te krijgen op hun kind, maar ook op school kan dat lastig zijn. Daarom wordt hiervoor steeds meer gebruik gemaakt van kindercoaching. Dit is laagdrempelig voor zowel de kinderen als de ouders. Ouders hebben vaak een hulpvraag en doen hier dan wat mee tijdens de kindercoaching. Tijdens de kindercoaching wordt er met de ouders en het kind meegekeken naar een situatie, er wordt gekeken welke stappen er gezet kunnen worden en er wordt dan ook oplossingsgericht en toekomstgericht gewerkt.

Doelen van de kindercoaching

Er zijn verschillende doelen die centraal staan bij kindercoaching. Hierbij leren de kinderen namelijk het eigen denken en handelen positief te beïnvloeden, maar er is nog meer. Ze leren ook eigen kwaliteiten in te zetten en hierdoor krijgen zij dus ook meer zelfvertrouwen. Vaak weten zij van zichzelf wel wat ze kunnen maar komt het er niet helemaal uit, daarom kan de kindercoaching hierbij helpen en kunnen kinderen eigen kwaliteiten herontdekken. Dan leren kinderen ook hun eigen kracht kennen. Ze gaan hierdoor vanzelf steviger in de schoenen staan en laten niet meer zo gemakkelijk over zich heen lopen. Sommige kinderen moeten meer weerbaar worden gemaakt, dit kan tijdens de weerbaarheidstraining. Als kinderen hun eigen goede kanten kennen en weten wat zij in zich hebben, dan denken zij er over na, ze krijgen meer zelfvertrouwen en na verloop van tijd stralen zij dat ook uit. Anderen kunnen dan wel zeggen dat zij het niet kunnen, zij weten nu dat ze die kwaliteit wel bezitten en zullen het tegendeel kunnen bewijzen.

Mogelijkheden met kindercoaching

Als het gaat over coachen dan is het wat anders dan zomaar oplossingen geven. Je gaat het bij de kindercoaching namelijk niet zomaar aanbieden. Kinderen kunnen het antwoord op het probleem vaak zelf achterhalen, in zichzelf. Deze antwoorden worden dan bewust ook bij de kinderen gezocht door bijvoorbeeld te praten, te luisteren en te kijken. Hierdoor kan achterhaald worden welke kwaliteiten en vaardigheden kinderen bezitten en dan kan vaak het probleem ook worden achterhaald. Er zijn verschillende vormen van spel die tijdens de kindercoaching worden aangeboden. Ze kunnen naar elkaar luisteren en ervaringen met elkaar delen. Uit dat spel kan een coach erg veel informatie halen. De kindercoaching is laagdrempelig en voor kinderen is het geen “vervelende hulpverlening” zij kunnen er spelen en praten, hier hebben ze veel aan.

Meer informatie: www.kindenkracht.nl

Comments are closed.