Actueel in de horeca branche: wijzigingen in het horeca cao

Men zegt dat Nederland in crisis is. De koopkracht gaat dan omlaag omdat mensen minder te besteden krijgen. Voor mensen uit de horeca is er echter goed nieuws, want de lonen gaan voor bijvoorbeeld een barman komend jaar met maar liefst 7% omhoog! De verschillen met het wettelijk minimumloon zijn namelijk verkleind, wat blijkbaar dus een gunstige invloed heeft op de salarissen van verschillende werknemers uit de horeca. En dat allemaal dankzij de invloeden van de wijzigingen van het horeca cao.

Lonen volgens het horeca cao
Bovendien wordt het algemene loonpeil verhoogd met maar liefst 1,5 procent. Dat is een bijzonder getal te noemen, want de jaarlijkse indexatie (die de overheid gebruikt bij bepalen van lonen) is meestal slechts rond de 0,75 à 1 procent. Dat is goed nieuws voor alle werknemers die onder het horeca cao vallen. Voor de werkgevers wat minder, omdat zij alle werknemers verplicht meer geld moet betalen…

Het horeca cao is er toch ook voor de ondernemer?
Voor de horecaondernemer is er echter ook goed nieuws om deze zaak te kunnen relativeren. De contractenregeling wordt versoepeld door het aantal contracten voor bepaalde tijd te beperken.

Goed nieuws voor de horeca
Dat is goed nieuws dus en zo zie je dus dat het horeca cao de ultieme middenweg weet te vinden tussen aan de ene kant de werknemer en aan de andere kant de werkgever. En ieder jaar wordt het weer gefinetuned om ieder jaar weer te verbeteren en het horeca cao nog beter te laten voldoen aan de eisen en verwachtingen van mensen die werkzaam zijn in de horeca branche. En dat alles om tot het best gebalanceerde horeca cao te komen!

Comments are closed.